Preskočiť na hlavný obsah

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

BRATISLAVA – 27.03.2024: Posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady a možnosť „drive in“. Daňové úrady po celom Slovensku budú posledné dva dni, ktoré zostávajú na podanie daňového priznania, k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín a to 28.3.2024 od 8:00 do 16:00 hod a 2.4. 2024 od 8:00 do 18:00 hod.

Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2023. Daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 2. apríla 2024. K 26.3.2024 finančná správa eviduje celkovo 625 957 daňových priznaní k dani z príjmov, z toho si svoju povinnosť splnilo 109 914 právnických osôb a 516 043 fyzických osôb. Momentálne je celkové plnenie na cca 49%.

V porovnaní so stavom k 24.3.2023 je zaznamenaný nárast riadne podaných daňových priznaní o 13,43%, čo v číselnom vyjadrení predstavuje nárast o 74 111 podaní. Každoročne stúpa počet podaných, DPPO, súvisí to so vznikom nových spoločností.

Počas posledných marcových dní posilní finančná správa úradné hodiny na daňových úradoch aj na call centre finančnej správy. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín a to 28.3.2024 (štvrtok) od 8:00 do 16:00 hod a 2.4. 2024 od 8:00 do 18:00 hod. Pri usmerňovaní klientov, preberaní tlačív a zabezpečovaní poriadku, kolegom z daňových úradov pomôžu aj kolegovia z colných úradov. FS týmto chce zabezpečiť, aby celý proces preberania daňových priznaní bol čo najplynulejší a bezproblémový.

Finančná správa aj v tomto roku vychádza v ústrety klientom a prichádza s obľúbenou službou mobilnej kancelárie. Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave pri najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Mobilná kancelária bude fungovať v utorok 2.4.2024 v čase od 8.00 hod do 18.00 hod.

Pomáha aj Centrum podpory pre dane (call centrum) finančnej správ. Záujem o informácie k podávaniu daňového priznania je tak, ako aj v minulých rokoch, veľký a s blížiacim sa termínom úmerne rastie. Finančná správa reaguje na tento zvýšený záujem predĺžením úradných hodín, dokonca 2.4. budú zamestnanci call centra k dispozícii až do polnoci.

FS úradné hodiny call centra predlžuje nasledovne:

25.3.2024
16.00 – 24.00hod DPH voľba č. 2 , Technická podpora voľba č.1
16:00 - 19.00hod – daň z príjmov voľba č. 3

26.3.- 28.3.2024
16.00-19.00hod. - daň z príjmov voľba č. 3, Technická podpora voľba č.1

2.4.2024
16.00-24.00hod. - daň z príjmov voľba č. 3, Technická podpora voľba č.1

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 03. 2024)

Archív noviniek