Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Daňové a colné úrady vymohli nedoplatky za vyše 210 miliónov eur

Bratislava – 21. 05. 2015: Vymáhanie daňových a colných nedoplatkov je časťou napĺňania príjmov štátneho rozpočtu. V minulom roku daňové a colné úrady vymohli spolu nedoplatky za viac ako 210 miliónov eur.

Ak si daňový subjekt nesplní povinnosti riadne a včas, stáva sa daňovým dlžníkom. Táto skutočnosť môže mať za následok postihnutie majetku dlžníka v rámci daňovej exekúcie. Vlani bolo na základe úkonov daňových exekútorov vymožených a uhradených do štátneho rozpočtu 205,09 miliónov eur. V roku 2013 to bolo 182,96 miliónov eur. Aj tieto údaje sa nachádzajú vo výročnej správe o činnosti finančnej správy za rok 2014, ktorú sme zverejnili na našom portáli v uplynulých dňoch. Vymáhaním daňových nedoplatkov sa minulý rok zaoberalo 247 výkonných exekútorov. Správcovia dane vlani podali 108 návrhov na vyhlásenie konkurzov. Daňové úrady postúpili za konkurzy a likvidácie spolu 19 591 daňových nedoplatkov vo výške 115,37 miliónov eur a 101 nevymožiteľných daňových nedoplatkov vo výške približne 700 tisíc eur.

Colné úrady vymohli v roku 2014 takmer 7 miliónov eur. Vymáhanie nedoplatkov zabezpečujú najmä formou pravidelného zasielania predexekučných výziev dlžníkom a ich ručiteľom. Prostredníctvom dožiadaní vykonávajú zisťovanie majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch a spolupracujú s peňažnými ústavmi.

Pri vymáhaní nedoplatkov uskutočnili celkovo 6 575 úkonov. Do konca roku 2014 zrealizovali 3 304 návrhov na výkon exekúcie v celkovej výške 24,7 miliónov eur. Z tejto sumy vymohli 417 000 eur. Colné úrady postúpili 90 daňových a colných nedoplatkov za konkurzy a likvidácie vo výške približne 210 tisíc eur a 288 nevymožiteľných daňových nedoplatkov vo výške 462 tisíc eur. Pri vymáhaní pohľadávok je dôležitá medzinárodná kooperácia. Finančná správa najintenzívnejšie spolupracuje s Českom, Maďarskom, Rakúskom a s Nemeckom. V tejto oblasti sa vymohlo 1,41 milióna eur: Vymožený objem pre zahraničnú daňovú správu predstavoval 310 tisíc a pre Slovensko 1,1 milióna eur.

Výročnú správu [.pdf; 2 MB; nové okno] nájdete na portali finančnej správy v časti "Výročné správy FS".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(21. 05. 2015)

Archív tlačových správ