Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Dva týždne do daňového priznania

Bratislava – 17. 03. 2014: Dva týždne zostávajú firmám a občanom na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok. Ak túto lehotu nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o 3, resp. o 6 mesiacov (ak majú za minulý rok aj príjmy zo zahraničia). Do 31. marca 2014 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Firmy môžu na podanie daňového priznania využiť tri spôsoby – môžu daňové priznanie poslať buď elektronicky (prostredníctvom aplikácie eDane Java alebo portálu finančnej správy), alebo ho môžu v papierovej podobe poslať poštou či priniesť na podateľne daňových úradov.

Najčastejšie chyby v papierových priznaniach :

  • platnosť a účinnosť predkladaného druhu tlačiva pre príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so vzorom tlačiva zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi,
  • označenie zdaňovacieho obdobia,
  • vyznačenie druhu priznania (riadne, opravné, dodatočné),
  • vypísanie DIČ na všetkých listoch tlačiva,
  • vyznačenie činnosti SK NACE,
  • vyznačenie, či správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka,
  • kompletnosť podania (kontrola predloženia všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
  • vyznačenie osobitných záznamov daňovníka (najmä v DP typ B, kde daňovník uvádza, že vedie evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov, alebo uvádza skutočnosť, že si uplatňuje zamestnaneckú prémiu),
  • vyznačenie, ak nie je vyplnená časť resp. oddiel vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vyznačenie „x“ t. j. neuplatnenie postupu podľa § 50 zákona o dani z príjmov,
  • podpísanie daňového priznania, vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, žiadosti daňovníka a údajov na účely sociálneho a zdravotného poistenia.

Riešenie, ako predísť týmto chybám, je podať daňové priznanie elektronickou formou. Dohodu o elektronickej komunikácii je možné podpísať na miestne príslušnom daňovom úrade. Táto dohoda je bezplatná a umožňuje neobmedzenú komunikáciu s daňovým úradom. Firma, po podpise tejto dohody, nie je limitovaný na otváracie hodiny pošty či podateľne daňového úradu. Elektronicky môže dokumenty poslať aj v poslednej minúte posledného dňa na podanie priznania (teda napríklad 31. marca 2014 môže podať daňové priznanie na daň z príjmu aj o 23:59 hod.). Podrobnosti o elektronickej komunikácii nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB]

(17. 03. 2014)

Archív tlačových správ