Preskočiť na hlavný obsah

Projekt e-commerce tesne pre štartom

BRATISLAVA – 24.06.2021: Už o týždeň začnú platiť vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá pre preclievanie. Povinne sa budú preclievať všetky zásielky z tretích krajín a zruší sa aj oslobodenie od DPH. Kupujúci sa nemusia nových povinností obávať. Precliť zásielky do 150 eur bude možné prostredníctvom nového portálu finančnej správy e-commerce. Nový spôsob preclievania bude jednoduchý a rýchly. Klientom bude pomáhať aj Taxana či colné call centrum finančnej správy.

Kupujúci budú musieť od 1. júla 2021 precliť každý nákup tovaru z tretích krajín, teda podať elektronické colné vyhlásenie. Kým doteraz boli väčšinou odkázaný na služby súkromných spoločností, po novom si bude môcť tovar preclievať sami prostredníctvom zjednodušeného spôsobu preclievania. Umožní im to nový portál e-commerce na preclievanie zásielok do 150 eur. Pôjde o rýchly a jednoduchý spôsob preclievania, ku ktorému budú kupujúci potrebovať elektronický občiansky preukaz. Pri hodnote zásielky vyššej ako 150 eur bude potrebné podať štandardné colné vyhlásenie ako doteraz.

Portál e-commerce predstavuje jednoduchý a rýchly spôsob preclievania: https://www.tecm.financnasprava.sk/ (do 1. júla v testovacej verzii). Klienti nájdu vo verejnej zóne základné informácie pre podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu.

Pravidlá pre clo sa nemenia, clo kupujúci zaplatí až pri zásielke presahujúcou hodnotu 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 eur, t.j. z každej zásielky z tretích krajín bude kupujúci musieť odviesť DPH. Urobiť tak môže dvoma spôsobmi: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce. Oslobodenie zásielok s hodnotou nižšou ako 22 eur od DPH narúšalo hospodársku súťaž medzi dodávateľmi z únie a tretích krajín. Tí mali oproti európskym firmám zvýhodnenie, keďže nemuseli platiť k cene tovaru DPH navyše. Zrušenie oslobodenia zásielok od DPH by malo priniesť do štátneho rozpočtu v druhom polroku tohto roka 11 miliónov eur, v roku 2022 by to mohlo byť 23 miliónov eur.

Kupujúci nemusia mať z nového preclievania obavy. Finančná správa podáva svojim klientom pomocnú ruku. Na portáli finančnej správy nájdu klienti špecializovanú podstránku o nových pravidlách. Dostupné sú tak všetky informácie o e-commerce na jednom mieste. K dispozícii bude aj inštruktážne video, ktoré klientov prevedie celým preclievacím procesom krok po kroku. V prípade akýchkoľvek nejasností je verejnosti k dispozícii aj colné call centrum finančnej správy, ktoré funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujú naši konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 06. 2021)

Archív noviniek