Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Elektronicky komunikujúcim pomôže TAXANA

BRATISLAVA, 15.01.2019: Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Zverejnila animované video, ktoré prevedie fyzické osoby podnikateľov procesom registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Súčasťou videa je aj vzor všeobecného podania.

Finančná správa pripravila animované video k elektronickej komunikácii. Počet povinne elektronicky komunikujúcich daňovníkov neustále rastie a finančná správa chce aj takouto netradičnou formou spropagovať elektronickú komunikáciu a pomôcť jej klientom.

Taxana, chatbot finančnej správy, vo videu vysvetľuje ako elektronicky komunikovať s finančnou správou. Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, tak môžu prehľadnou formou zistiť všetky potrebné informácie. Taxana pútavou formou prevedie daňovníkov registráciou a autorizáciou. Vysvetlí tiež postup pri podávaní dokumentov.

„Ide o ďalší komunikačný nástroj, ktorého cieľom je pripraviť fyzické osoby podnikateľov na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Našim cieľom je priblížiť elektronickú komunikáciu klientom aj takouto zaujímavou, netradičnou formou. Vďaka videu im ukážeme, že zaregistrovať sa na elektronickú komunikáciu a podať finančnej správe akýkoľvek dokument vôbec nie je zložité,“ vysvetlila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Celé animované video je dostupné na portáli finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia – praktické informácie", Videonávody. Finančná správa ho bude šíriť medzi daňové subjekty aj prostredníctvom svojej oficiálnej stránky na sociálnej sieti.

Animované video je súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane, ktorú finančná správa pripravila v súvislosti s rozširovaním elektronickej komunikácie od 1.júla 2018. Doteraz zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták, ktorý poslala nezaregistrovaným daňovým subjektom, spravila redizajn portálu, zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zároveň rozdistribuovala informácie o elektronickej komunikácii v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR aj na klientske centrá a okresné úrady, informácie sú dostupné aj na pracoviskách finančnej správy.

„V intenzívnej komunikačnej kampani budeme pokračovať aj ďalej. Subjekty, ktoré sa ešte nezaregistrovali na elektronickú komunikáciu, budeme postupne prostredníctvom daňových úradov a call centra oslovovať aj telefonicky. Robíme všetko preto, aby sme našim klientom pomohli a zároveň sa vyhli v čo najväčšej miere registrujúcim sa na poslednú chvíľu – v posledných marcových dňoch,“ doplnila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež videozáznam [nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 01. 2019)

Archív noviniek