Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Podnikateľov pre eKasu oslovujeme aj priamo

BRATISLAVA, 28.05.2019: Finančná správa opätovne rozšírila informačné nástroje, ktoré využíva pri informovaní podnikateľov o eKase. Podnikateľov, ktorí ešte stále nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, oslovuje aj adresnými e-mailami.  E-maily dopĺňajú softwarningové upozornenia, ktoré finančná správa posiela pravidelne do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.   

Informovanosť o eKase je opäť intenzívnejšia. Od júla 2019 sa k systému eKasa musia pripojiť všetci podnikatelia, ktorí v súčasnosti evidujú tržbu prostredníctvom elektronických registračných pokladníc (ERP). Aby si väčšina podnikateľov splnenie povinnosti požiadať o kód online registračnej pokladnice (ORP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice nenechala na poslednú chvíľu, finančná správa začala ešte intenzívnejšie vyzývať na podanie žiadostí. 

Podnikateľov, ktorých finančná správa eviduje v zozname nepodaných žiadostí o pridelenie kódu, rozposiela adresné e-maily s výzvou na podanie žiadosti. Výzvu na podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient si daňové subjekty nájdu teda aj priamo v e-mailovej schránke, nielen na portáli finančnej správy. Do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy totiž finančná správa pravidelne posiela softwarningové upozornenia na túto tému. 

Finančná správa chce aj takýmto spôsobom pripomenúť podnikateľom, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť. Aktuálne evidujeme viac ako 77 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient. Aktívnych je v systéme eKasa približne 56% pokladníc, t.j. všetky virtuálne registračné pokladnice a online registračné pokladnice, ktorým finančná správa pridelila na základe podanej žiadosti kód pokladnice eKasa klient. V systéme eKasa prijala finančná správa od 1.apríla viac ako 2,2 mil. pokladničných dokladov. 

Všetky informácie pre podnikateľov sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eKasa. [nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 05. 2019)

Archív noviniek