Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Podnikatelia a eKasa

Logo projektu eKasaFinančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

Upozornenie

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje ďalšie riešenia a zoznam bude priebežne aktualizovať.

Ako prejsť na eKasu?

Každý podnikateľ bude musieť požiadať o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú už dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. V tejto časti nájdete postup, ktorým sa pri podávaní žiadostí musíte riadiť.

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

Po konzultáciách s odbornými partnermi budú dáta ukladané nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale rovnako aj v chránenom úložisku v lokálnom zariadení.

V legislatívnom procese prišlo k zmenám v oblasti navrhovaného termínu spustenia projektu. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Princíp evidencie tržieb v systéme eKase

Výhody pre podnikateľa:

  1. zníženie administratívnej záťaže
  2. liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia
  3. zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
  4. kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
  5. export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania
  6. dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)

Životný cyklus pokladnice

Benefity pre kupujúceho:

  1. ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez aplikáciu OPD)
  2. ľahké dokazovanie výdavkov – napríklad výstavba, poistky, záruka
  3. jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania – pomoc pre účtovné úkony
  4. prehľad realizovaných výdavkov (spending report)

Ďalšie informácie