Preskočiť na hlavný obsah

Projekt eKasa pred štartom

BRATISLAVA – 25.03.2019: Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je iba pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od uvedeného dátumu budú musieť využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.

Už o týždeň sa začína ostrá prevádzka projektu eKasa. Ide o on-line pripojenie pokladníc na finančnú správu. Povinná k tomuto dátumu je pre iba podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu.

Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom 2019 už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu začať používať on line registračné pokladnice (ORP) kedykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní sú ich používať až najneskôr od 1. júla.

Každá on-line registračná pokladnica (ORP) bude mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie treba vyplniť a poslať na finančnú správu. Dostupná je na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. Podnikateľ môže v žiadosti zároveň požiadať o zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, resp. viacerých kódov, ku konkrétnemu dňu. Po 1. apríli 2019 si z OIZ stiahne autentifikačné a identifikačné údaje (tzv. inicializačný balíček), ktorý nahrá do ORP. Vyberie si typ a model ORP zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí budú mať prevádzky na miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom, musia po pridelení kódu pokladnice eKasa klient podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on line registračnej pokladnice do systému eKasa. Formulár nájdu tak isto v OIZ v Katalógu formulárov. Ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu, dátové správy uložené v chránenom dátovom úložisku bude podnikateľ povinný odosielať do systému eKasa najneskôr do 30 dní.

Kompletný postup sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Uvedený zoznam certifikovaných dodávateľov je verejný a dostupný priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia. Priebežne ho finančná správa aktualizuje. Momentálne obsahuje údaje o štyroch vydaných certifikáciách. Poskytovatelia, ktorí ich získali, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, pretože spĺňajú zákonné podmienky ORP. Finančná správa eviduje ďalších 18-tich žiadateľov.

Certifikácie sa podarilo uzavrieť vďaka intenzívnej komunikácii finančnej správy s výrobcami. Počas spoločných konzultácií im finančná správa poskytovala odborné usmernenia, aby ich riešenia spĺňali požiadavky online registračných pokladníc. Vďaka tomu mohli výrobcovia v procese certifikácie upravovať predložené riešenia tak, aby správne fungovali ako pre podnikateľa, tak aj pre finančnú správu. Testované riešenia by vedeli pokryť väčšinu súčasného trhu s pokladnicami, a to rovnomerne naprieč celým spektrom podnikateľov - malých podnikateľov, sektor HORECA, ale aj väčšie reťazce.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 109 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 03. 2019)

Archív noviniek