Preskočiť na hlavný obsah

Posledný týždeň na prípravu

TRNAVA – 21. 04. 2017: Už len týždeň zostáva na spustenie povinného elektronického podávania colných vyhlásení v dovoze v štandardnom postupe. Preto je potrebné, aby sa dovozcovia pripravili na tento stav a zabezpečili si splnenie podmienok na takýto spôsob komunikácie.  

Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan po 1. máji 2017 príjmu colníci Colného úradu v Trnave na svojich pobočkách v Brodskom, Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede podané colné vyhlásenie na dovážaný tovar z územia tretích štátov iba prostredníctvom elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. 

Základnou podmienkou elektronickej komunikácie je registrácia do Centrálneho elektronického priečinku, ktorý slúži subjektom na podávanie týchto colných vyhlásení. Tí, ktorí už elektronicky komunikujú prostredníctvom tohto priečinku pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a tranzite, nemajú povinnosť opätovne sa registrovať. Na registráciu je potrebné mať vytvorený kvalifikovaný elektronický podpis. Viac informácii je možné získať na webovej stránke www.cep.financnasprava.sk

Podávanie elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe sa rovnako dotkne aj fyzických osôb nepodnikateľov, ktorí si dovážajú tovar z územia tretích štátov (prevažne objednávaný prostredníctvom internetových obchodov). V tejto súvislosti pripravila finančná správa informačné materiály ako aj inštruktážne videá postupov pri registrácii sa do Centrálneho elektronického priečinku a postupov pri vyplňovaní a podávaní elektronického colného vyhlásenia. Tieto materiály a videá sú k dispozícii na webovom portáli Finančnej správy SR  [nové okno] v nasledovnej časti:

Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > rok 2017 > Spotrebné dane a clá > Informácie k clám

  • „Registrácia a prihlásenie sa do IS CEP“ – obsahuje aj inštruktážne video
  • „Podanie a vyplnenie elektronického CV, modul WDO“ – obsahuje aj inštruktážne video
  • „Podanie a vyplnenie papierového CV – havarijný postup a cestujúci“

i na facebookovej stránke Finančnej správy SR. 

V prípade akýchkoľvek otázok k tejto komunikácii alebo k splneniu podmienok pri registrácii do Centrálneho elektronického priečinku nás môžete kontaktovať prostredníctvom call centra finančnej správy na celoslovenskej infolinke 048/ 43 17 222 – voľba 5“, dodal Belan.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 144 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 04. 2017)

Archív noviniek