Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa implementovala EMCS 4.1

BRATISLAVA – 13.02.2024: Finančná správa (FS) v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (SPD) a špecifikáciami Európskej komisie pre „Elektronický systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS), implementovala fázu 4.1., ktorá obsahuje zmeny týkajúce sa vývozných operácií.

FS v súlade s európskou smernicou implementovala fázu EMCS 4.1., ktorá obsahuje zmeny týkajúce sa vývozných operácií:

  • Krajina odoslania je rovnaká ako krajina vývozu.
  • Krajina odoslania je odlišná od krajiny vývozu, Slovensko je krajinou vývozu.
  • Krajina odoslania je odlišná od krajiny vývozu, Slovensko je krajinou odoslania, pričom z procedurálneho hľadiska pre daňové subjekty nenastávajú nové povinnosti.

Aktualizáciou prešli aplikácie SPD Klient verzia 2 a EKR Klient (nová verzia má označenie 1.0.4.8.), ktoré daňové subjekty spotrebných daní využívajú na komunikáciu s FS v oblasti EMCS. Obe aplikácie sú v novej verzii postavené na technológii .Net framework 4.8. + bezpečnostný protokol TLS 1.2.

Daňové subjekty, ktoré používajú staršiu verziu aplikácie EKR Klient (verzia 1.0.0.0), môžu túto verziu využívať aj naďalej, nakoľko je kompatibilná s novou verziou aplikácie SPD Klient verzia 2. Inštalačný balíček k starej verzii EKR Klienta už ale nebude dostupný na stiahnutie.

Odporúčame subjektom, aby vo vlastnom záujme čím skôr začali používať nové verzie aplikácií. Všetky potrebné informácie o agende EMCS, ako aj samotné inštalačné balíčky, sú dostupné na portáli finančnej správy: Portál FS - Elektronický systém EMCS.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 02. 2024)

Archív noviniek