Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Nový etický kódex

BRATISLAVA – 04.01.2016:  Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový etický kódex. Zverejnením štandardom správania sa voči klientom podčiarkujeme dlhodobo proklientsky orientované smerovanie finančnej správy.

Finančné riaditeľstvo SR patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Spolu zamestnáva takmer 9 300 štátnych zamestnancov, colníkov a zamestnancov vo verejnom záujme. V predchádzajúcom roku sme spracovali viac ako 9 miliónov dokumentov a call centrum vybavilo 300 tisíc dopytov.

Finančná správa má zodpovednosť predovšetkým voči svojim klientom. Klientom je pre nás každá osoba alebo organizácia, ktorej finančná správa poskytuje služby alebo je s finančnou správou v inom vzťahu, napr. daňový subjekt, daňovník, zdaniteľná osoba, deklarant, orgány verejnej správy, organizácie tretieho sektora, verejnosť atď.

Zverejnením štandardov správania sa voči klientom chceme zdôrazniť, že nám záleží na tom, aby sme klientom poskytovali služby nestranné, spoľahlivé a založené na vzájomnom rešpekte a dôvere. Z dlhodobo dobrého obojstranného vzťahu ťažíme všetci. A predovšetkým klienti, ktorý majú najväčší profit z transparentného prístupu.

Celé znenie etického kódexu nájdete na portáli finančnej správy. 
 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(04. 01. 2016)

Archív tlačových správ