Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

BRATISLAVA – 7.12.2016: Automatická výmena informácií (AVI) pokračuje aj v roku 2017. Subjekty, ktorých sa týka, upozorňujeme na pripravované zmeny. Tie sa dotknú aj výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi finančnou správou Slovenskej republiky a daňovou správou USA v rámci dokumentu FATCA.

Od januára bude platiť výlučne nový formulár a to pre nové podania v roku 2017, ako aj pre opravy chybných podaní z roku 2016. V aktuálnom formulári pribudnú nové prvky a pôvodný bude neplatný. Treba podotknúť, že žiadna zo zmien vo formulári nepožaduje, aby slovenské finančné inštitúcie zhromažďovali ďalšie dodatočné informácie.

Aktualizované poučenie pre podanie formulára je dostupné na portáli finančnej správy v časti "AVI - Automatická výmena informácií".

Finančné inštitúcie majú povinnosť do 30. júna 2017 poskytnúť finančnej správe informácie o finančných účtoch za rok 2016. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovej správe Spojených štátov amerických do 30. septembra 2017. Za nesplnenie povinností FATCA podľa zákona č. 359/2015 z. z. [nové okno] hrozí finančnej inštitúcii pokuta vo výške až do 10 000 eur.

V roku 2016 sa uskutočnila automatická výmena informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA, známa ako FATCA, po prvý raz. Prvá výmena za oznamovacie obdobia 2014 a 2015 prebehla úspešne a to aj vďaka dobrej informovanosti odbornej verejnosti. Väčšina finančných inštitúcií pristúpila k plneniu svojich povinností aktívne a zodpovedne. Finančná správa očakáva rovnako kvalitnú spoluprácu s bankami či poisťovňami aj v roku 2017.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(07. 12. 2016)

Archív noviniek