Preskočiť na hlavný obsah

Pozor na prevoz finančnej hotovosti

BRATISLAVA – 27.05.2021: Dva prípady prevozu väčšej sumy finančných prostriedkov riešili tento týždeň príslušníci finančnej správy na Pobočke Colného úradu Bratislava Letisko – Cestovný styk. Cestujúci z Kyjeva po pristátí na letisku M. R. Štefánika neohlásili pri vstupe na územie EÚ hraničnému colnému úradu, že prevážajú hotovosť v hodnote 10 tisíc eur.

V Európskej únii (EÚ) začnú od 3. júna platiť prísnejšie pravidlá pre prevoz finančnej hotovosti z alebo do tretích krajín. Do tohto dátumu však stále platí, že ak cestujete so sumou 10 tisíc eur a viac, alebo jej ekvivalentom v inej mene, bez vyzvania to musíte ohlásiť hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Túto povinnosť si však dvaja ukrajinskí občania, ktorí prileteli linkou z Kyjeva na bratislavské letisko, nesplnili. Každý z nich mal pri sebe presne 10 tisíc eur pri vstupe na územie EÚ, pričom deklarovali, že nemajú nič na preclenie. Porušili tak colný zákon, za čo im príslušníci finančnej správy udelili blokovú pokutu.

Od 3. júna sa do sumy 10 tisíc eur a viac budú zaraďovať po prvýkrát aj zlaté mince s obsahom zlata najmenej 90 %, zlaté tehly, nugety alebo hrudy s obsahom zlata najmenej 99,5%. Rovnako tiež šeky, cestovné šeky, vlastné zmenky, peňažné poukážky bez uvedeného príjemcu, bankovky i mince, ktoré už v súčasnosti nie sú v bežnom obehu, ale je ich možné vymeniť v centrálnej banke. Hlásenie o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití musí odosielateľ alebo príjemca doručiť finančnej správe do 30 dní odo dňa, keď finančná správa požiada odosielateľa alebo príjemcu predloženie oznámenia o preprave hotovosti. Pri podozrení, že finančné prostriedky majú súvis so spáchaním trestného činu, bude ich môcť finančná správa zadržať. Prevoz finančnej hotovosti budete musieť oznamovať aj v prípade, že ju budete posielať poštou, leteckou, námornou, cestnou či železničnou dopravou cez hranice EÚ. Upozorňujeme, že od 3. júna budú potrebné nové formuláre. Klienti ich nájdu na portáli finančnej správy tu:  https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/zakazy-a-obmedzenia#PenaznaHotovost

Na bratislavskom letisku sa s prepravou väčšej sumy finančných prostriedkov stretávajú príslušníci FS pomerne často. V minulom roku v čase veľkého obmedzenia letov z dôvodu svetovej pandémie pobočka zaznamenala 10 záchytov dovozu peňažných prostriedkov v hotovosti, pri ktorých si cestujúci nesplnili ohlasovaciu povinnosť, v celkovej výške 116 710 eur a 549 UAH (ukrajinská hrivna). Na rýchlu a presnú kontrolu dovážanej a vyvážanej finančnej hotovosti u cestujúcich slúžia ozbrojeným príslušníkom finančnej správy na letisku zariadenia, takzvané čítačky peňažných prostriedkov aj s detekciou pravosti jednotlivých svetových mien, aby sa zabránilo prieniku falošných peňazí na územie EÚ či praniu špinavých peňazí.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www. www.financnasprava.sk

(27. 05. 2021)

Archív noviniek