Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa posilňuje call centrum, dôvodom je elektronická komunikácia

Bratislava – 28.12.2017: Už od januára sa výrazne zvýši počet elektronicky komunikujúcich klientov finančnej správy. Finančná správa je na to pripravená a už od októbra podnikla viaceré kroky s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov finančnej správy o zmenách po 1.1.2018. Najnovšie posilňuje kapacitu call centra, ktoré je v týchto dňoch najviac vyťažené otázkami o registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb.

Finančná správa zažíva v posledných dňoch tohto roka nával. Napríklad Daňový úrad Košice vybaví denne v priemere 200 klientov, ktorí sa zaujímajú o povinnú elektronickú komunikáciu. Podobná situácia panuje aj na call centre finančnej správy. Zamestnanci vybavia denne v priemere 500 telefonických hovorov a 80 e-mailových dopytov. Aj najnovšie čísla dokazujú, že daňové subjekty si plnenie svojich povinností nechávajú na poslednú chvíľu. Finančná správa preto reaguje a posilňuje prevádzku call centra a dočasne navyšuje počet svojich operátorov.

Od 1.1.2018 sa rozšíri počet povinne elektronicky komunikujúcich s finančnou správou. K súčasným 360 000 povinne elektronicky komunikujúcim tak pribudne ďalších 60 000 právnických osôb. Finančná správa už od začiatku jesene postupne zaviedla viaceré opatrenia na zvýšenie informovanosti.

Finančná správa pripomína, že prehľadne dostupné informácie k registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb sú dostupné priamo na portáli finančnej správy. Finančná správa ešte na jeseň zriadila samostatnú informačnú sekciu k elektronickej komunikácii na portáli finančnej správy s názvom Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov.

Sekcia portálu obsahuje všetky potrebné informácie pre klientov. Okrem textových manuálov sú na portáli pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania. Stačí len kliknúť na banner na hlavnej stránke portálu.

Finančná správa upozorňuje právnické osoby zapísané v obchodnom registri, aby samotnú online registráciu neodkladali a zaregistrovali sa v dostatočnom predstihu predtým, ako budú podávať akékoľvek dokumenty finančnej správe v roku 2018. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že nebudú môcť dokumenty podať elektronicky a papierové podania už nebude môcť finančná správa akceptovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(28. 12. 2017)

Archív noviniek