Preskočiť na hlavný obsah

Lepšie funkcionality pre užívateľov PFS

BRATISLAVA – 09.02.2022: Finančná správa prichádza na svojom portáli s viacerými novinkami, ktoré klientom prinesú vyšší komfort. Po novom sa zjednodušilo vyhľadávanie v zozname bankových účtov. Informácie o registrovanom platiteľovi DPH sú zverejnené kompletne. Aj týmto krokom chce finančná správa uľahčiť daňovým subjektom plnenie ich povinností.

Od stredy 09.02.2022 sa sprístupňujú na portáli finančnej správy pre užívateľov viaceré nové proklientské funkcionality. Finančná správa tým reaguje na podnety daňových subjektov a odbornej verejnosti. Po novom tak bude poskytovať komplexnejšie výsledky vyhľadávania v zoznamoch . Cieľom je zobraziť po zadaní vybraného IČ DPH  na jednom mieste čo najviac dostupných informácií z informačných zoznamov na portáli finančnej správy (PFS). Podnikatelia tak nájdu ucelené a potrebné dáta o registrovanom platiteľovi DPH vrátane čísla účtu, ktoré platiteľ DPH používa na podnikanie. Nová funkcionalita je od 9.2.2022 dostupná tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/prehlad-info-o-plat-dph

Ďalšou úpravou prešla funkcionalita filtrovania odoslaných a prijatých dokumentov v osobnej internetovej zóne a OSS v časti História elektronickej komunikácie. Doplnený bol údaj „Obdobie“ do Detailu odoslaných a prijatých dokumentov v OIZ a OSS v časti história elektronickej komunikácie. Obdobná funkcionalita bude zapracovaná aj do aplikácií eDaneWin, a eDaneJava.

Lepšie funkcionality pre užívateľov PFS

Finančná správa tiež upravila funkcionality v procese odosielania elektronických dokumentov prostredníctvom PFS. Používateľ bude mať po odoslaní elektronického dokumentu možnosť priameho zobrazenia potvrdenia, prípadne zobrazenia výsledku odoslania s možnosťou jeho uloženia na lokálny počítač a s možnosťou tlače. Do obsahu Oznámenia a Výsledku o odoslaní dokumentu bol doplnený údaj týkajúci sa obdobia (zdaňovacieho alebo účtovného). Doplnila sa tiež funkcionalita priameho zobrazenia potvrdeniek z detailu správy oznamujúcej prijatie alebo odmietnutie podania. Obdobná funkcionalita bude zapracovaná aj do klientskych aplikácií eDaneWin a eDaneJava

Lepšie funkcionality pre užívateľov PFS

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 02. 2022)

Archív noviniek