Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Diskusia k Indexu daňovej spoľahlivosti

Bratislava – 8.12.2017: Zástupcovia finančnej správy na čele s jej prezidentom Františkom Imreczem diskutovali s členmi Konzultačnej rady o Indexe daňovej spoľahlivosti. Konkrétne kritériá, podmienky fungovania a benefity pre podnikateľov, ktoré súvisia s Indexom daňovej spoľahlivosti, predstaví finančná správa v roku 2018.

Finančná správa pripravila viaceré proklientske opatrenia – spustila informatívne upozornenia pre klientov známe ako softwarning, od nového roku zavádza Index daňovej spoľahlivosti. Ten rozdelí daňové subjekty do troch skupín na spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé. Zohľadňovať sa bude niekoľko desiatok merateľných kritérií z analytických informačných systémov, ako napríklad plnenie daňových a colných povinností, platobná disciplína a pod. Spoľahlivým subjektom bude finančná správa poskytovať viaceré výhody, tie nespoľahlivé bude ešte viac kontrolovať.

O pripravovaných výhodách diskutovalo vedenie finančnej správy aj s členmi Konzultačnej rady. Jej zástupcovia pripravili návrh benefitov, o ktorých hovorili priamo s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem. Finančná správa pripravené návrhy posúdi a diskusia bude pokračovať.

Index daňovej spoľahlivosti je interný analytický nástroj. Jeho cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a zároveň predstavuje jedno z proklientskych opatrení voči klientom finančnej správy. Cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie všetkých daňových subjektov. Toto hodnotenie sa bude týkať všetkých právnických osôb, bez ohľadu na veľkosť firmy, počet zamestnancov, obrat a pod. Návrhy zo strany zástupcov odbornej a podnikateľskej verejnosti, ktorí sú súčasťou Konzultačnej rady, sú tak pre vedenie finančnej správy dôležité.

Súčasťou Konzultačnej rady sú rôzne odborné organizácie, komory, asociácie či zväzy, napríklad Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Klub 500, Združenie malých a stredných podnikateľov, Podnikateľská aliancia Slovenska a ďalšie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 12. 2017)

Archív noviniek