Preskočiť na hlavný obsah

Orgány finančnej správy

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR

Konzultačná rada

Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta finančnej správy. Jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy.

Konzultačná rada zasadá pod vedením prezidenta finančnej správy. Na rokovania sú prizývaní podľa potreby a zamerania prerokovávanej problematiky zástupcovia odborných inštitúcií. 

Stáli členovia:

 • Mgr. Jozef Kiss, prezident finančnej správy

Odborné organizácie:

 1. Slovenská komora daňových poradcov
 2. Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
 3. Slovenská obchodná a priemyselná komora
 4. Klub 500
 5. Združenie malých a stredných podnikateľov
 6. Podnikateľská aliancia Slovenska
 7. Slovenská živnostenská komora
 8. Česmad
 9. Zväz logistiky a zasielateľstva
 10. Ekonomická univerzita BA
 11. Daňové fórum Slovenska
 12. Slovensko.Digital
 13. Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
 14. AmCham Slovakia
 15. Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
 16. Slovenská asociácia podnikových finančníkov
 17. BLOCKCHAIN Slovakia