Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Orgány finančnej správy

Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktoré vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR.

Konzultačná rada 

Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta finančnej správy. Jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy. 

Konzultačná rada zasadá pod vedením prezidenta finančnej správy. Na rokovania sú prizývaní podľa potreby a zamerania prerokovávanej problematiky zástupcovia odborných inštitúcií. 

Stáli členovia

Ing. Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy

JUDr. Tamara Valková, riaditeľka Kancelárie prezidenta

Odborné organizácie:

  1. Slovenská komora daňových poradcov
  2. Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  3. Slovenská obchodná a priemyselná komora
  4. Klub 500
  5. Združenie malých a stredných podnikateľov
  6. Podnikateľská aliancia Slovenska
  7. Slovenská živnostenská komora
  8. Česmad
  9. Zväz logistiky a zasielateľstva
  10. Ekonomická univerzita BA
  11. Daňové fórum Slovenska
  12. Slovensko.Digital
  13. Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
  14. AmCham Slovakia
  15. Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
  16. Slovenská asociácia podnikových finančníkov
  17. BLOCKCHAIN Slovakia

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 15. 10. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 19. 11. 2013