Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Informácie o organizácii IOTA sú už dostupné aj na portáli FS

Bratislava – 20.10.2017: Čo je organizácia IOTA, prečo je potrebná a ako členstvo v nej pomáha Slovenskej republike? Na tieto a rôzne ďalšie otázky nájdu teraz záujemcovia odpovede priamo na portáli finančnej správy. Informácie sú v slovenčine a upozorňujú na základné aktivity organizácie IOTA pod vedením prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý je zároveň aj prezidentom tejto medzinárodnej organizácie.

O tom, aké novinky prinesie predsedníctvo Slovenska v IOTA, aký vplyv to bude mať na členské európske štáty, aké aktivity podniká IOTA pod slovenským vedením a ďalšie informácie je možné dozvedieť sa aj priamo na portáli finančnej správy. Na portáli [nové okno] sme totiž zriadili samostatnú časť venovanú činnosti tejto medzinárodnej organizácie. Všetky informácie o organizácii sú pre záujemcov voľne dostupné v slovenčine na IOTA - PFS. [nové okno]

Hlavný banner sa nachádza v pravom dolnom rohu webovej stránky. Informácie budeme priebežne dopĺňať.  

Oficiálne sa slovenská finančná správa stala predsedníckou krajinou Európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European Organisation of Tax Administrations/ na konci júna 2017. S cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti o činnosti tejto organizácie sme preto skvalitnili prístup k informáciám o IOTA, ktoré záujemcovia nájdu ľahko a jednoducho na portáli finančnej správy priamo v slovenskom jazyku.

Slovensko bude predsedať Európskej organizácii daňových správ (IOTA) do júla 2018. Európsku organizáciu daňových správ čakajú pod slovenským vedením zmeny. Slovensko totiž presadzuje väčšie zapojenie členských krajín do spoločných projektov európskych daňových správ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 10. 2017)

Archív noviniek