Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Európska organizácia daňových správ

IOTA - logoEurópska organizácia daňových správ [nové okno] je nezisková medzivládna organizácia, ktorá poskytuje fórum na pomoc svojim členom pri zlepšovaní správy daní. Hlavnou oblasťou činnosti je organizovanie workshopov, ktoré umožňujú účastníkom z rôznych členských daňových správ vymieňať si názory, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce sa najdôležitejších a aktuálnych otázok v oblasti daní. IOTA [nové okno] tiež podporuje spoluprácu medzi daňovými správami v európskom regióne a ich rozvoj podľa individuálnych potrieb.

IOTA bola založená v roku 1996. Slovensko patrí medzi sedem zakladajúcich členov. Prvým prezidentom IOTA bol Štefan Jágerský, vtedajší generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR. V súčasnosti má IOTA 44 členských daňových správ. Sekretariát organizácie sa nachádza v Budapešti v Maďarsku.

Hlavné štatutárne orgány IOTA sú volené na každoročných valných zhromaždeniach, v ktorých členovia volia predsedu a členov výkonnej rady. Sekretariát IOTA je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí štatutárnych orgánov a za vykonávanie pracovného programu.

Súčasným prezidentom IOTA je František Imrecze, prezident finančnej správy. Ako hovorí: „Mojím cieľom je zviditeľniť aktivity IOTA v členských štátoch, posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnerskými organizáciami, úspešne implementovať ciele pracovného programu na rok 2018 či poskytovať odborné znalosti a skúsenosti z projektov realizovaných na Slovensku.“

Hlavné ciele IOTA:Ing. František Imrece, prezident IOTA

  • Podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi členmi;
  • Podporovať členov pri vykonávaní ich rozvojových programov;
  • Identifikovať osvedčené postupy a podporiť ich prijatie;
  • Presadzovať špecifickú identitu IOTA ako profesionálnej regionálnej organizácie daňových správ v spolupráci s inými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami;
  • Byť konzultantom pre členov IOTA.

IOTA na webe: www.iota-tax.org [nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19. 10. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 2. 10. 2017

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore