Preskočiť na hlavný obsah

Európska organizácia daňových správ

IOTA - logoEurópska organizácia daňových správ [nové okno] je nezisková medzivládna organizácia, ktorá poskytuje fórum na pomoc svojim členom pri zlepšovaní správy daní. Hlavnou oblasťou činnosti je organizovanie workshopov, ktoré umožňujú účastníkom z rôznych členských daňových správ vymieňať si názory, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce sa najdôležitejších a aktuálnych otázok v oblasti daní. IOTA [nové okno] tiež podporuje spoluprácu medzi daňovými správami v európskom regióne a ich rozvoj podľa individuálnych potrieb.

IOTA bola založená v roku 1996. Slovensko patrí medzi sedem zakladajúcich členov. Prvým prezidentom IOTA bol Štefan Jágerský, vtedajší generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR. V súčasnosti má IOTA 44 členských daňových správ. Sekretariát organizácie sa nachádza v Budapešti v Maďarsku.

Hlavné štatutárne orgány IOTA sú volené na každoročných valných zhromaždeniach, v ktorých členovia volia predsedu a členov výkonnej rady. Sekretariát IOTA je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí štatutárnych orgánov a za vykonávanie pracovného programu.

František Imrecze, prezident finančnej správy, bol prezidentom IOTA od júna 2017 do júna 2018, kedy na 22. valnom zhromaždení IOTA v Bratislave bol zvolený za nového prezidenta IOTA prezident belgickej finančnej správy, Hans D'Hondt.

Hlavné ciele IOTA:

 • Podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi členmi;
 • Podporovať členov pri vykonávaní ich rozvojových programov;
 • Identifikovať osvedčené postupy a podporiť ich prijatie;
 • Presadzovať špecifickú identitu IOTA ako profesionálnej regionálnej organizácie daňových správ v spolupráci s inými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami;
 • Byť konzultantom pre členov IOTA.

IOTA na webe: www.iota-tax.org [nové okno]

Aktuality

 • Predsedníctvo v IOTA prebralo Belgicko - tlačová správa

  František Imrecze, Hans D'HondtRočné predsedníctvo slovenskej finančnej správy v Európskej organizácii daňových správ (IOTA) sa oficiálne skončilo. Štafetu prebrala belgická finančná správa na čele s jej prezidentom Hansom D'Hondt-om.

 • Slovensko prezentuje úspechy v oblasti digitalizácie procesov - tlačová správa

  FPeter Kažimír, Miguel Silva Pinto, František ImreczeSlovenská finančná správa skončila svoje predsedníctvo v Európskej organizácii daňových správ (IOTA). Pri tejto príležitosti zorganizovala Valné zhromaždenie IOTA, na ktorom prezentuje svoje úspechy v oblasti digitalizácie procesov. Na konferencii tiež oficiálne odovzdala predsedníctvo v tejto medzinárodnej organizácii ďalšej finančnej správe – Belgicku.

 • Bratislava sa stáva hlavným mestom daní - tlačová správa

  Logo slovenského predsedníctvaBratislava sa na tri dni stane hlavným mestom európskych daňových správ. V dňoch 25. – 27. júna bude slovenská finančná správa hostiť v Bratislave najvyšších predstaviteľov daňových správ z celej Európy. Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ (IOTA) uzavrie ročné predsedníctvo Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii.

 • V boji proti daňovým podvodom inšpirujeme Gruzínsko - tlačová správa

  František Imrecze, Mamuk BakhtadzePrezident finančnej správy František Imrecze sa v Tbilisi stretol s gruzínskym ministrom financií Mamukom Bakhtadzem. Témou stretnutia bola najmä spolupráca v boji proti daňovým podvodom, ale aj elektronizácia služieb. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci zasadnutia Výkonného výboru IOTA (Európska organizácia daňových správ).

   

 • Pozvánka a Valné zhromaždenie IOTA

  Pre hostí VZ IOTA, ktoré sa bude konať v júni 2018 v Bratislave, sme pripravili videopozvánku.

 • Inšpirujeme iné krajiny

  Inšpirujeme iné krajinyPrezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze reprezentoval Európsku organizáciu daňových správ (IOTA) a zároveň slovenskú finančnú správu na medzinárodnej konferencii v New Yorku. Išlo o prvé fórum o daniach štyroch globálnych organizácií: OSN, OECD, Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Prezident finančnej správy vystupoval v paneli ako jediný zástupca strednej Európy spoločne s odborníkmi z Rumunska, Kanady a Južnej Afriky, medzi nimi napríklad s Ioanou Petrescu, bývalou ministerkou financií Rumunska. Práve ona zhrnula vo svojom blogu [nové okno] základné výstupy konferencie, pričom vyzdvihla aj slová prezidenta finančnej správy SR a prezidenta IOTA Františka Imreczeho o tom, prečo je dôležitá dôvera medzi finančnými správami a ich klientmi.

 • Slovensko boduje s Indexom daňovej spoľahlivosti - tlačová správa

  Slovensko boduje s Indexom daňovej spoľahlivostiIndex daňovej spoľahlivosti na Slovensku ocenili aj na pôde OSN. Na medzinárodnej konferencii venovanej spolupráci v daňovej oblasti predstavil slovenské opatrenie na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností prezident finančnej správy František Imrecze. Išlo o jedinečnú príležitosť ako odprezentovať aktivity Slovenska v daňovej oblasti na celosvetovom fóre.

 • Valné zhromaždenie sa blíži

  Andrej Hanus, Dana Hlaváčová Vanková, Jana Držíková, Miloš Oršula, Jana Jasová, Iveta Adamíková, Veronika Kubalová, Juraj ZáhumenskýFinančná správa zintenzívnila prípravy na Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ (IOTA), najväčšie medzinárodné podujatie v roku 2018. V júni sa totiž v Bratislave stretnú predstavitelia daňových správ 44 členských krajín IOTA. Očakávame príchod 150 najvyšších predstaviteľov, ako aj expertov medzinárodných organizácií. Minulý týždeň sa na finančnej správe stretol prípravný výbor zložený zo zástupcov kancelárie prezidenta, odboru medzinárodných vzťahov, ale aj sekcie daňovej a sekcie ekonomiky. Tento prípravný výbor bude zabezpečovať nielen organizáciu valného zhromaždenia, ale predovšetkým kvalitné naplnenie obsahovej časti. Účastníci valného zhromaždenia budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ - ako nastaviť transparentné automatizované riešenia v procese reorganizácie daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie je "From thinking digital to being digital" (Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne).

 • Bratislava bude hlavným mestom európskych daňových správ - tlačová správa

  Bratislava bude hlavným mestom európskych daňových správBratislava sa v júni stane hlavným mestom európskych daňových správ. Na Valnom zhromaždení IOTA sa stretnú najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej organizácie daňových správ (IOTA). Slovensko je tento rok predsedníckou krajinou IOTA a prezident finančnej správy František Imrecze zároveň prezidentom IOTA.

 • Logo slovenského predsedníctva

  Logo slovenského predsedníctvaFinančná správa sa pripravuje na 22. valné zhromaždenie IOTA, ktoré sa bude konať v júni 2018 v Bratislave. Pôjde o najväčšie a najvýznamnejšie stretnutie, ktoré finančná správa v doterajšej histórii organizuje. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia 44 členských štátov IOTA, ako aj zástupcovia medzinárodných organizácií. Pri príležitosti slovenského predsedníctva v IOTA sme pripravili aj logo, ktoré bude slovenské predsedníctvo reprezentovať.

 • F. Imrecze: Dáta o daňových subjektoch musia mať absolútnu ochranu - tlačová správa

  F. Imrecze: Dáta o daňových subjektoch musia mať absolútnu ochranuV Budapešti sa v dňoch 8. a 9. novembra koná 2. výročná medzinárodná konferencia IOTA „Tax Governance and Data Security“. Konferenciu organizuje Európska organizácia daňových správ (IOTA) v spolupráci s Maďarskou daňovou a colnou správou. Konferenciu otvoril prezident IOTA a zároveň prezident finančnej správy František Imrecze.

 • Bič na daňové úniky - tlačová správa

  Paolo Valerio Barbantini, František Imrecze, Dana Meager, Miguel PintoDaňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

   

 • Spoloční experti pre eurodaniarov - tlačová správa

   Spoloční experti pre eurodaniarov Prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze predsedal dvojdňovému zasadnutiu Výkonného výboru IOTA v Budapešti. Na programe boli okrem rozpočtových otázok najmä programové priority Európskej daňovej organizácie počas slovenského predsedníctva. Slovensko bude predsedať Európskej organizácii daňových správ (IOTA) do júla 2018.

 • Na čele organizácie IOTA je opäť Slovák - tlačová správa

  Na čele organizácie IOTA je Ing. František ImreczeSlovenská finančná správa sa dnes oficiálne stala predsedníckou krajinou Európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European Organisation of Tax Administrations/. Prezident FS František Imrecze prevzal na 21. zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) IOTA v Kyjeve vlajku medzinárodnej organizácie a symbolicky i štafetu od končiaceho predsedníckeho štátu Ukrajiny.

   

   

   

 • Prezident finančnej správy F. Imrecze bude predsedať organizácii IOTA - tlačová správa

  Prezident finančnej správy F. Imrecze bude predsedať organizácii IOTAPrezident finančnej správy František Imrecze sa stal prezidentom európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European Organisation of Tax Administrations/. Zvolili ho dnes v Kyjeve účastníci 21. zasadnutia Valného zhromaždenia IOTA. F. Imrecze bude stáť na čele medzinárodnej organizácie počas nasledujúceho roka.

   

   

   

Správy z IOTA

 • Daňová konferencia v Štokholme [nové okno]

  Daňová konferencia v ŠtokholmeŠvédska daňová správa zorganizovala konferenciu na tému Budovanie daňových kapacít. Jedným z panelistov bol aj prezident IOTA František Imrecze. V paneli na tému „Úloha regionálnych organizácií“ zdôraznil, že IOTA sa v súčasnosti venuje aktivitám na budovanie kapacít, ktoré pomáhajú daňovým správam čeliť výzvam modernej doby.

 • Newsletter 1/2018 [.pdf; 906 kB; nové okno]

  Newsletter 1/2018V najnovšom čísle newslettra IOTA informuje o seminároch, vydaných publikáciách, ale aj novinkách z členských daňových správ. Veľká časť informácií sa zameriava na aktivity prezidenta finančnej správy a zároveň prezidenta IOTA Františka Imreczeho. Všetky aktivity smerujú k úspešnému ukončeniu nášho predsedníctva, ktoré vyvrcholí organizáciou valného zhromaždenia v Bratislave. 22. valné zhromaždenie sa bude konať v dňoch 25. – 27. júna 2018. Účasť avizuje viac ako 160 najvyšších predstaviteľov finančných správ európskych krajín, ako aj zástupcov medzinárodných organizácií.

   

   

 • Najnovšie číslo Tax Tribune7 [.pdf; 7,20 MB; nové okno]

  Tax Tribune magazine, vydanie č. 36Nepremeškajte príležitosť prečítať si februárové číslo magazínu Tax Tribune a možnosť dozvedieť sa viac zaujímavostí o daňovej komunite. Ústredným článkom je rozhovor s prezidentom IOTA Františkom Imreczem. Prezident predstavuje nové výzvy čakajúce organizáciu IOTA a venuje sa aj príprave Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v júni 2018 v Bratislave.

 • IOTA a OECD diskutovali o spoločných projektoch [nové okno]

  František Imrecze, Pascal Saint-Amans, Miguel Silva PintoSériu diskusií o spoločných aktivitách, ktoré sa budú konať v roku 2018, majú za sebou IOTA a OECD. Obe organizácie priznali potrebu efektívnej komunikácie a koordinácie spoločných aktivít s cieľom maximalizovať využitie zdrojov každej organizácie. Spolupráca bude pokračovať predovšetkým v oblasti Inkluzívneho rámca BEPS a medzinárodného prieskumu správy príjmov (ISORA).

   

 • Newsletter 3/2017 [.pdf; 1,50 MB; nové okno]

  Newsletter 3/2017IOTA publikovala najnovšie číslo newslettra, ktoré informuje o jej aktivitách, vydaných publikáciách, ale aj o novinkách z členských štátov počas posledného štvrťroka 2017. Obsahuje informácie aj o udalostiach, ktoré organizáciu čakajú v roku 2018, ako sú workshopy, fóra, či summity. Pripomíname, že 22. valné zhromaždenie sa bude konať v júni 2018 v Bratislave.

 • Dane online [nové okno]

  Dane onlineIOTA uverejnila sériu krátkych prác, ktoré napísali jej členovia, rečníci na pracovných stretnutiach. Zameriavajú sa na aktuálne informácie, ktoré sa dejú v jednotlivých členských štátoch. Ide o nový typ publikácie, ktorý uľahčí získavanie informácií a výmenu vedomostí, názorov a skúseností. Nájdete tu prvých sedem článkov.

   

   

 • Publikácia ku konferencii „Tax governance and data security“ [.pdf; 2,10 MB; nové okno]

  Publikácia ku konferencii Tax governance and data securityIOTA publikovala podrobnú správu z medzinárodnej výročnej konferencie Riadenie daní a bezpečnosť dát. Môžete sa dočítať o výsledkoch plodnej diskusie o otázkach ako je etika v daňových správach, o efektívnejšom používaní údajov, o vzťahoch medzi daňovými správami a daňovníkmi, daňových podvodoch a interakciách medzi daňovými správami a médiami.

 • Ukazovatele výkonnosti [nové okno]

  Ukazovatele výkonnostiHodnotenie výstupov je bežným spôsobom ako posúdiť, či daňové orgány dosahujú optimálne príjmy. Daňové správy, ktoré sa zúčastnili pracovného stretnutia v Budapešti, mali možnosť porovnať si prístupy, analýzy dát, ako aj nástroje, ktoré využívajú pri hodnotení ukazovateľov výkonnosti.

   

 • Využitie dát z automatickej výmeny informácií [nové okno]

  Využitie dát z automatickej výmeny informáciíV roku 2017 pristúpilo k historicky prvej automatickej výmene informácií o finančných účtoch 28 členských daňových správ IOTA. Na stretnutí v Rige diskutovali o svojich skúsenostiach pri implementácii CRS (common reporting standard) – spoločnom štandarde vykazovania krajín OECD a o možnostiach využitia zaslaných dát.

 • Publikácia o 21. zasadnutí Valného zhromaždenia [.pdf; 25,70 MB; nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAEurópska organizácia daňových správ IOTA vydala publikáciu, prostredníctvom ktorej zosumarizovala základné témy a myšlienky júnového 21. Valného zhromaždenia. Obsahuje pätnásť článkov, ktoré napísali rečníci tohto zasadnutia – najvyšší predstavitelia daňových správ, generálni riaditelia, zástupcovia Európskej komisie, CIAT či podnikateľskej sféry. Vyjadrujú v nich svoje názory na zmeny v ekonomickej oblasti a výzvy, ktorým musia v tejto súvislosti čeliť jednotlivé daňové správy. Články nie sú len sumárom prejavov z valného zhromaždenia, ale ponúkajú aj širší pohľad na tému.

   

   

 • Spolupráca s WCO [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAIOTA bola pozvaná ako pozorovateľ na stretnutie technickej komisie Svetovej colnej organizácie (WCO). Daňový expert IOTA Massimo Morarelli prezentoval návrhy rozšírenia daňovo-colnej spolupráce a výhody, ktoré by táto spolupráca priniesla.

 • BEPS v Bratislave [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTASúčasťou akčného plánu OECD známeho ako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presúvaniu ziskov) sú rôzne typy opatrení, ktoré zahŕňajú napr. country-by-country reporting, zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, či výmenu informácií. O jednotlivých opatreniach tohto akčného plánu rokovali v Bratislave na 3. regionálnom stretnutí inkluzívneho rámca BEPS krajín východnej Európy a Strednej Ázie zástupcovia delegátov daňových správ z krajín EÚ a OECD či podnikateľskej verejnosti.

 • Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTA [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAV Bratislave sa stretli František Imrecze, prezident IOTA a Miguel Silva Pinto, výkonný tajomník IOTA. Témou stretnutia bola príprava 2. medzinárodnej konferencie IOTA v novembri 2017 v Budapešti, kde bude mať F. Imrecze kľúčový prejav. Začínajú tiež prípravy 22. Valného zhromaždenia IOTA, ktoré sa bude konať v júni 2018 v Bratislave.