Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Kvalitnejšie služby klientom

BRATISLAVA – 28.09.2017: Finančná správa opäť skvalitňuje svoje služby. Od októbra posilňuje tím odborníkov v call centre. Dôvodom je pripravované rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. 

Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu prostredníctvom www.financnasprava.sk, keď mám nový občiansky preukaz? To je momentálne jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávajú pracovníci call centra od podnikateľov. Túto informáciu bude potrebovať viac ako 100.000 firiem, na ktoré sa budú vzťahovať nové pravidlá komunikácie. Teda pripravovaná povinná elektronická komunikácia pre obchodné spoločnosti, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od januára 2018. 

V súvislosti s tým finančná správa pripravuje viaceré opatrenia, ktoré majú za cieľ lepšie informovať firmy, živnostníkov či občanov o novinkách, ktoré ich čakajú. 

Medzi prvé opatrenie patrí personálne posilnenie call centra, ktoré príde už od nasledujúceho mesiaca. Ide najmä o viac odborníkov na elektronickú komunikáciu, jej zriadenie a používanie. Klienti finančnej správy tak budú mať k dispozícii kvalitnejší a rýchlejší servis a dostupnejšie informácie. Zároveň posilníme aj obsah informácií, ktoré budú k dispozícii na Portáli finančnej správy. 

Finančná správa v spolupráci s členmi Konzultačnej rady [nové okno] zorganizuje v regiónoch aj školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme B2B stretnutí, ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane. 

Call Centrum finančnej správy úspešne funguje už tri roky. Najväčší záujem majú klienti finančnej správy tradične o informácie z daňovej oblasti. Rady k daniam fyzických či právnických osôb a DPH si telefonicky alebo e-mailom vyžiadalo už 500.000 občanov. Najväčší záujem o usmernenia je tradične 31. marca – tento rok práve v tento deň vybavili vyše 2.200 dopytov. 

Call centrum finančnej správy funguje každý pracovný deň v čase o 8.00 do 16.00 hodiny na telefónnom čísle: 048/43 17 222. Operátori poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv. Ide o poskytovanie informácie z oblastí: 

  • technická podpora,
  • dane z pridanej hodnoty,
  • dane z príjmov,
  • daň z mot. vozidiel, elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica,
  • colná oblasť (clá, spotrebné dane) – táto voľba funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni. 

Už rok je možné ohodnotiť odpovede z call centra prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho systému Staffino, pričom 94% hodnotení je pozitívnych. Viac informácií v tomto smere nájdete na https://staffino.com/sk/financnaspravacallcentra

Podľa aktuálneho návrhu, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR, by mala povinná elektronická komunikácia začať platiť pre právnické osoby od januára 2018 a pre živnostníkov od júla 2018. Všetky informácie nájdete na portáli finančnej správyv časti Aktuálne dane a clá [nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 176 kB; nové okno]

(28. 09. 2017)

Archív noviniek