Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolný výkaz DPH

BRATISLAVA – 28. 11. 2013: Jednou z najdôležitejších noviniek novely zákona o DPH je elektronický kontrolný výkaz. Od nového roka ho budú finančnej správe posielať firmy, ktoré sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Výkaz budú elektronicky posielať spolu s daňovým priznaním na DPH.

Elektronický kontrolný výkaz má za cieľ zefektívniť výber daní a pomôcť odhaľovať podvody, pri ktorých dodávateľ tovaru a služby nezaplatí DPH, ale súčasne si odberateľ uplatní nárok na odpočet DPH. Dokument bude obsahovať podrobné údaje o dodávkach tovarov a služieb a o jednotlivých odpočítaniach dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Do kontrolného výkazu sa okrem iných neuvádzajú uskutočnené zdaniteľné obchody, ktoré sú platitelia povinní uvádzať do súhrnného výkazu.

Prvýkrát budú mesační platitelia DPH výkaz podávať najneskôr 25. februára 2014 za zdaňovacie obdobie január 2014. Štvrťroční platitelia DPH majú na jeho odoslanie čas do 25. apríla budúceho roka. Podnikatelia ho budú podávať elektronicky. Kontrolný výkaz sa podáva v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak podajú daňové priznanie pred lehotou na podanie, kontrolný výkaz musia podať v deň podania daňového priznania

Výkaz bude obsahovať najmä údaje o všetkých faktúrach subjektu, kde sa vyskytla DPH, čo umožní kontrolu dát s protistranou aj kontrolu daňového priznania samotného daňovníka. Krížová kontrola faktúr je účinný nástroj boja proti karuselovým podvodom. Kontrolný výkaz DPH zabráni vystavovaniu fiktívnych faktúr či uplatneniu si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. Finančná správa nevráti podnikateľovi nadmerný odpočet, pokiaľ ten nepodá kontrolný výkaz.

Pre opravu údajov do termínu na podanie výkazu sa zavádza opravný kontrolný výkaz. Na opravy údajov po termíne bude k dispozícii dodatočný kontrolný výkaz.

Za nedoručenie alebo za oneskorené doručenie zákon stanovuje sankcie do 10 000 eur, po opakovanom porušení zákona sa výška pokuty môže vyšplhať až do 100 000 eur.

Vzor aj poučenie k elektronickému kontrolnému výkaz DPH je k dispozícii na portíli FS v časti "Kontrolný výkaz DPH".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

(28. 11. 2013)

Archív noviniek