Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Informačné letáky o eKase na pracoviskách finančnej správy

BRATISLAVA – 23.04.2019: Finančná správa pokračuje v posilňovaní informovanosti o projekte eKasa. Pre podnikateľov, ktorí sa postupne pripájajú k systému, pripravila informačné letáky. Tie budú už v najbližších dňoch dostupné na všetkých daňových a colných úradoch.

Finančná správa zintenzívnila informačnú kampaň k projektu eKasa. Najnovšie pripravila pre klientov informačný leták. Ten obsahuje informácie o dôvodoch zavedenia eKasy a cieľoch projektu, ponúka podrobné informácie o bezplatnej aplikácii finančnej správy „Virtuálna registračná pokladnica“ a najmä dokumentuje postup podávania žiadostí o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Leták bude dostupný nielen na všetkých daňových a colných úradoch, ale rovnako v elektronickej verzii aj na portáli finančnej správy.

Informačný leták o projekte je súčasťou informačnej kampane finančnej správy. Okrem tlačových správ či špeciálnej podstránky na portáli finančnej správy poskytuje finančná správa pravidelne podnikateľom informácie aj prostredníctvom zasielaných newsletterov (na cca 10 000 adries), k téme sa stretla Konzultačná rada prezidentky finančnej správy, o projekte informuje finančná správa pravidelne aj prostredníctvom médií.

K šíreniu informácií využíva aj sociálne siete, informácie poskytuje podnikateľom aj na školeniach či odborných konferenciách. V rámci projektu zaslala finančná správa aj informatívne upozornenie – tzv. softwarning - takmer 200 000 používateľom elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc. V rámci komunikačnej kampane o projekte pripravuje od mája ešte online chat s podnikateľmi, rozšírenie prevádzkových hodín call centra či rozšírenie chatbotu finančnej správy práve o tému eKasa. Zástupcovia finančnej správy sú navyše v intenzívnej komunikácii nielen s výrobcami pokladničných riešení, ale taktiež aj s veľkými používateľmi ERP (veľkými reťazcami), s ktorými koordinujú plánovanie termínov pripojenia.

Pri projekte eKasa ide o on-line pripojenie pokladníc na finančnú správu. Od 1. apríla 2019 je povinná iba podnikateľov, ktorým kedykoľvek od 1. apríla 2019 prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Povinní sú používať tzv. online registračné pokladnice až najneskôr od 1. júla.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 04. 2019)

Archív noviniek