Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Už mesiac doručujeme elektronicky

BRATISLAVA – 16.2.2016: Pred viac ako mesiacom finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Zásielky firmám doručujeme elektronicky.  

Finančná správa začala 11. januára 2016 elektronicky komunikovať s platiteľmi spotrebných daní. Doručovanie papierovou formou sa spustením obojsmernej komunikácie skončilo. Počas úvodného mesiaca sme odoslali viac ako 1 000 elektronických dokumentov, ktoré sme doručovali približne 600 firmám.  

Časť dokumentov si firmy neprevzali, napriek tomu sa považujú za doručené. Pokiaľ adresát neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, dokument sa považuje za doručený posledným dňom lehoty, aj keď sa adresát o doručení nedozvedel. V sledovanom období  bolo 126 dokumentov doručených uplynutím lehoty, čo je takmer desatina elektronicky zasielaných dokumentov. 

V súvislosti s týmito zmenami opätovne upozorňujeme používateľov portálu finančnej správy, aby si preverili, či majú oprávnenie na prijímanie dokumentov (ktoré má štandardne len konateľ alebo štatutár spoločnosti). Ak ho konateľ, štatutár alebo iná splnomocnená osoba  nemá, je potrebné oprávnenia zaregistrovať. V prípade, že takéto oprávnenie nemá v spoločnosti nikto, nie je možné prijímať elektronické zásielky. Bližšie informácie nájdete na portáli finančnej správy.

Call centrum finančnej správy vybavilo počas prvého mesiaca približne 800 dopytov týkajúcich sa obojsmernej komunikácie. Klienti sa zaujímali predovšetkým o to, ako si vybavia prístup, nastavia oprávnenia alebo čo má urobiť štatutár, ak nemá oprávnenia na elektronickú komunikáciu. Infolinka finančnej správy 048/431 72 22 je k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(16. 02. 2016)

Archív tlačových správ