Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Návod na registráciu v Mini One Stop Shop

BRATISLAVA – 15. 10. 2014: Poskytovatelia vybraných služieb zadefinovaných novelou zákona o DPH – elektronických, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania, ktorí sa rozhodli využiť systém MOSS – Mini One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, sa už môžu registrovať cez portál finančnej správy.

Registrácia na MOSS síce nie je povinná, ale podnikatelia, ktorí sa ho rozhodnú využíva, sa vyhnú registrácii a plateniu dane v každom štáte, kde ich služby spotrebuje koncový používateľ. Budú podávať jedno daňové priznanie a platiť daň len v jednom štáte za všetky dodané služby v rámci celej EÚ.

Aplikácia pre systém MOSS je dostupná cez Portál finančnej správy akémukoľvek používateľovi autorizovaných elektronických služieb, ktorý má oprávnenie konať v mene daňového subjektu.

Pred prvým použitím aplikácie MOSS je potrebné splniť nasledovné podmienky:

a) registrácia používateľa na Portáli finančnej správy SR vyplnením registračného formulára základnými identifikačnými, autentifikačnými a kontaktnými údajmi o oprávnenej osobe,

b) autorizácia používateľa preukázaním oprávnenia konať v mene daňového subjektu,

c) obstaranie zaručeného elektronického podpisu a jeho priradenie do profilu autorizovaného používateľa Portálu finančnej správy SR, alebo uzavretie dohody.

Postup registrácie:

Subjekt sa prihlási štandardným spôsobom do svojej internetovej zóny  cez identifikátor a heslo. Aplikácia ho vyzve vybrať si subjekt, za ktorý chce vypísať žiadosť. V osobnej internetovej zóne mu pribudne do autorizovaných služieb záložka MOSS. Po kliknutí na ňu ho presmeruje mimo portál FS do aplikácie MOSS. Na jej základnej stránke si skontroluje automaticky dotiahnuté DIČ, za ktoré chce podávať a zvolí možnosť podania cez ZEP alebo elektronickú značku – dohodu. Následne si  na ľavom navigačnom paneli vyberie Mini One Stop Shop a presmeruje ho do registračného formulára. Tam vyplní všetky povinné polia označené hviezdičkou V opačnom prípade mu formulár neodošle. Počas vypĺňania si kedykoľvek môže žiadosť uložiť na 36 hodín. Keď je formulár v poriadku, klikne podať. Systém to umožní len pri správne vyplnenom formulári. Kliknutím na tlačidlo podať sa aktivujú všetky kontroly, ktoré formulár obsahuje a v prípade chybného vyplnenia napríklad e-mailovej adresy alebo IBAN vybehnú chybové hlášky. Až po ich oprave  systém umožní podanie.

O výsledku  registračného procesu, či bude žiadosť schválená alebo zamietnutá,  príde informačný e- mail. Ak subjekt zistí, že napísal nesprávne údaje, môže si podať aj žiadosť o zmenu registrácie. Každá registráciu bude platná až od 1.1.2015. Kompletnú príručku [.pdf; 1,3 MB] ako používať aplikáciu MOSS nájdete na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie[.pdf; 126 kB]

(15. 10. 2014)

Archív noviniek