Preskočiť na hlavný obsah

Aktualizovali sme zoznam daňových dlžníkov

BRATISLAVA – 26.01.2021: Finančná správa zverejnila aktualizované zoznamy nedoplatkov na portáli OverSi.gov.sk ako aj informácie o daňových dlžníkoch na svojom portáli. Podnikatelia a občania sa tak jednoduchšie dostanú k týmto informáciám a nemusia o ne žiadať pre účely využitia ostatných orgánov verejnej moci.

Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa na základe lex korona zákona prestal aktualizovať zoznam daňových dlžníkov. Finančná správa tak chcela zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov. Ustanovenia o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa však medzičasom na základe rozhodnutia legislatívneho zboru skončili.

Finančná správa aktualizovala údaje o nedoplatkoch k 31.12.2020 na portáli OverSi.gov.sk. Aktualizovaný bol aj zoznam daňových dlžníkov na portáli finančnej správy, ktorý nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a

Fyzické a právnické osoby od decembra 2019 nemusia sami iným štátnym/verejným inštitúciám predkladať potvrdenia, že nemajú nedoplatky voči daňovým a colným úradom. Aj týmto spôsobom zvyšujeme komfort pre našich klientov a prispievame k odbúraniu administratívnej záťaže.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 01. 2021)

Archív noviniek