Preskočiť na hlavný obsah

Neziskové organizácie už majú viac ako 8,5 mil. eur

Bratislava – 23. 06. 2014: Viac ako 8,5 milióna eur už poslala finančná správa na účty neziskovým organizáciám. Sú to peniaze, ktoré sa rozhodli poukázať občania aj firmy prostredníctvom 2%. Šancu venovať svoje 2% majú aj daňovníci, ktorí si odložili podania daňového priznania na jún.

Viac ako 100 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na jún tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o necelé štyri týždne. Do 30. júna 2014 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Spoločne s podaní daňového priznania môžu aj poukázať svoje 2 resp. 3% vybranej neziskovej organizácií. Finančná správa doteraz poukázané peniaze postupne posiela na účty jednotlivých organizácií. Vďaka občanom už majú na svojich účtoch 8 600 811,99 eur a táto suma sa ešte môže zvýšiť.

Odklad daňového priznania mohli tento rok využiť všetky firmy aj občania. V prípade príjmov len zo Slovenska si mohli podania odložiť najviac o tri mesiace, v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí bola maximálna lehota na odklad šesť mesiacov. Túto možnosť využili desiatky tisíc daňovníkov.

Do konca apríla (teda mesačný posun oproti riadnemu termínu) využilo cca 5 300 subjektov. Do konca mája (teda dvojmesačný odklad) si zvolilo takmer 4 500 daňovníkov. Najdlhší možný odklad, teda tri mesiace, si zvolilo 101 111 daňových subjektov (ide o subjekty, ktoré mali príjem za minulý rok len zo Slovenska).

Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2013 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 867,97 eur (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19%. Ďalšie základné číselné údaje [.pdf; 95 kB; nové okno] sú verejnosti k dispozícii na portáli finančnej správy.

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2013. Od nového roka tiež platia nové pravidlá a pre firmy nie je v súčasnosti stanovená žiadna minimálna výška dane. To znamená, že v daňovom priznaní k dani z príjmov je potrebné na riadku 850 daňového priznania uvádzať daň bez ohľadu na jej výšku, t.j. aj v prípade, ak nepresiahne sumu 17 eur.

Firmy podľa nových pravidiel nie sú povinné zaplatiť vypočítanú daň, ak nepresiahne 5 eur. Viac informácii o týchto novinkách nájdete v časti "Daň z príjmov".

Pripomíname, že platitelia DPH majú povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB; nové okno]

(23. 06. 2014)

Archív noviniek