Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Neziskovky dostali viac ako 42 miliónov eur

BRATISLAVA – 04. 08. 2017: Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 42 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca júna 2017.

Právnické a fyzické osoby (PO a FO) v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať 42 954 693,83 eur zo svojich daní. Suma sa ešte bude počas roka zvyšovať. Finančná správa poukázala peniaze od 781 710 občanom resp. firiem. Suma len za mesiac júl 2017 stúpla o viac ako 11 miliónov eur oproti júnu 2017.

Pre cca 20 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2017 ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Kompletný zoznam nájdu na paortáli finančnej správy v časti "Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane".

Kompletné vyhodnotenie zverejní finančná správa do konca januára 2018. Počas januára budúceho roka zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Ide o pravidlo, ktoré je novinkou minulého roka, ktorá po súhlase od daňovníka umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy.

V oznámení budú nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
  • trvalý pobyt, resp. sídlo,
  • právna forma v prípade PO.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 08. 2017)

Archív noviniek