Preskočiť na hlavný obsah

Neziskovky dostali viac ako 31 miliónov eur

BRATISLAVA – 07. 07. 2017: Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca.

Právnické a fyzické osoby (PO a FO) v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať 31 248 162,10 eur zo svojich daní. Suma sa ešte bude počas roka zvyšovať. Finančná správa poukázala peniaze od 478 589 občanom resp. firiem. Je to viac ako minulý rok o tomto čase – ku koncu júna 2016 dostali neziskovky 30 967 612 eur.

Finančná správa spracováva odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy do konca júna 2017 a z týchto budeme poukazovať ďalšie peniaze pre neziskové organizácie priebežne. Kompletné vyhodnotenie sme povinní zverejniť do konca januára 2018. Počas januára budúceho roka zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Ide o pravidlo, ktoré je novinkou minulého roka, ktorá po súhlase od daňovníka umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy.

V oznámení budú nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
  • trvalý pobyt, resp. sídlo,
  • právna forma v prípade PO.

Pre cca 20 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2017 ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Kompletný zoznam nájdu v časti "Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 214 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 07. 2017)

Archív noviniek