Preskočiť na hlavný obsah

Odoslali sme už stovky elektronických dokumentov

BRATISLAVA – 04.01.2022: Od 1.januára 2022 spustila finančná správa obojsmernú komunikáciu pre oblasť daňovú (OBK-OD). Za prvé tri dni odoslala daňovým subjektom spolu 901 zásielok, resp. úradných dokumentov, z toho 537 na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Finančná správa začala od 1. januára komunikovať s daňovými subjektmi kompletne elektronicky a elektronické úradné dokumenty (EÚD) im už zasiela do elektronických schránok na ÚPVS. Za prvé tri dni odoslala spolu 901 zásielok, z toho na ÚPVS išlo 537 zásielok a zvyšných 364 bolo zaslaných poštou, emailom či prevzatých osobne. Na elektronickú komunikáciu musia mať daňové subjekty aktivovanú schránku  na doručovanie.

V prípade, že subjekt ( alebo občan) má schránku aktivovanú, EÚD odoslaný z finančnej správy si tam môže prevziať. Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej „Centrálne úradné doručovanie“ bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu EÚD Slovenskou poštou.  Subjekty  si môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS zasielaním oznámenia na email alebo SMS správy.  Inštrukcie k aktivácii schránky nájdu v dokumente „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie".

Pre daňové subjekty  sa nemení podávanie dokumentov, ktoré majú štruktúrovanú formu  (napr. daňové priznanie, hlásenie, súhrnný výkaz, či kontrolný výkaz). Podávať ich budú tak ako doteraz, tzn. cez Portál finančnej správy (PFS)  alebo cez aplikáciu eDane. Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu (napr. žiadosť o vydanie potvrdenia, plnomocenstvo,  odvolanie atď.). Ide o tzv.  všeobecné podania, ktoré môže daňový subjekt doručovať  cez PFS, využitím  aplikácie eDane, ale  aj prostredníctvom elektronickej  podateľne ÚPVS spôsobom určeným zákonom  o eGovernmente. 

V prípade otázok k OBK-OD sú k dispozícii konzultanti call centra na tel. čísle: 048/4317 222. Informácie sú klientom k dispozícii aj na špecializovanej podstránke na PFS.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 01. 2022)

Archív noviniek