Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Obmedzenie premávky v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 30. 06. 2015:  Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké dochádza v dňoch 29.06.2015 – 31.08.2015 k obmedzeniam v prevádzke v časti nákladná doprava z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác.  

Colný úrad Michalovce oznamuje, že z dôvodu realizácie plánovaných rekonštrukčných prác na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, dochádza od 29.06.2015 do 31.08.2015  k obmedzeniam prevádzky v nákladnej  doprave.

Colný úrad prijal všetky potrebné preventívne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby obmedzenia počas rekonštrukcie jazdných pruhov mali čo najmenší vplyv na obchodné aktivity pri preprave tovaru, vrátane nasadení mobilných inšpekčných skenovacích systémov. Prázdnych vozidiel a vozidiel na výstupe z územia Slovenska na Ukrajinu by sa obmedzenia mali dotknúť v minimálnej miere.

V záujme plynulého vybavovania a zníženia čakacích dôb žiadame o striktné dodržiavanie pokynov príslušníkov pri regulácii dopravy, predkladanie úplných colných vyhlásení a potrebnú súčinnosť pri colných kontrolách tovaru a vozidiel. 

Aktuálne čakacie doby sú zverejňované priebežne na oficiálnej stránke finančnej správy v časti Infoservis:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/hranicne-priechody 

Čakacie doby so stavom 30.06.2015 o 13:00 hod. sú nasledovné:

  • vstup: priebežne
  • výstup: priebežne. 

Všetkým deklarantom ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu počas prebiehajúcej rekonštrukcie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB; nové okno]

(30. 06. 2015)

Archív tlačových správ