Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v režime Tranzit - 30.11.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.11.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS Tranzit (Tranzitný systém/NCTS) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

Dôležité upozornenie o zmenách:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 1.12.2019 (od 00:00 hod.) pre všetky typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

  • elektronická komunikácia k systému TRANZIT – spracovanie podaní colných vyhlásení v režime Tranzit (NCTS).

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli finančnej správy. Viac informácií v tejto oblasti nájdete na portáli finančnej správy v časti "Elektronické colné konanie".

K termínu 1.12.2019 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedených elektronických služieb finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy pre dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie k systému Tranzit.
Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém).

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 1.12.2019 v čase od 00.00 hod.
Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém (aktuálne ešte platnou) pred termínom začatia odstávky, t.j. 30.11.2019 v čase do 21:30 hod., aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailových adresách: helpdesk.ncts@financnasprava.sk a helpdesk.cep@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(27. 11. 2019)

Archív tlačových správ