Preskočiť na hlavný obsah

Elektronicke CK

Elektronická komunikácia pri spracovaní elektronického colného vyhlásenia v tranzite

Finančná  správa SR pposkytuje pre deklarantov elektronickú službu, ktorá umožňuje podávať elektronické colné vyhlásenie v tranzite (ďalej len ECK tranzit), a ktorá predstavuje reálne bezpapierové prostredie v colnom konaní v súlade s internými predpismi upravujúcimi elektronickú komunikáciu v colnom konaní a použitie elektronického podpisu.

Elektronická komunikácia v rámci služby na colnom úrade odoslania umožní:

  • podať tranzitné vyhlásenie v štandardnom a zjednodušenom postupe,
  • požiadať o zmenu tranzitného vyhlásenia,
  • požiadať o stornovanie colného vyhlásenia,
  • doručiť výzvu na kontrolu tovaru alebo dokladov,
  • doručiť rozhodnutie o prepustení do tranzitu,
  • doručiť oznámenie o vybavení tranzitu,
  • doručiť oznámenie o zrušení colného vyhlásenia,
  • doručiť oznámenie o povolení alebo zamietnutí zmeny colného vyhlásenia.

Základný priebeh elektronického colného konania je opísaný v dokumentoch:

Havarijné postupy na úrade odoslania/určenia:

Zoznam používaných elektronických správ:

Zoznam používaných pravidiel a podmienok:

Elektronické colné vyhlásenie musí spĺňať podmienky technickej špecifikácie zverejnenej v tejto časti internetovej stránky colnej správy a musí byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické colné vyhlásenie musí byť doručené colnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečuje colná správa SR

Kompletná dokumentácia pre dodávateľov software pre ECK v tranzite: