Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická komunikácia v tranzite - NCTS

Základné informácie obchodníkom – deklarantom/ručiteľom

Elektronické colné konanie v tranzite je súčasťou medzinárodného projektu NCTS – Net Computer Transit System. Projekt NCTS – Nový Automatizovaný Tranzitný Systém je medzinárodný projekt krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o spoločnom tranzite. Projekt rieši model tranzitnej operácie uskutočnenej na základe dokladu T1, T2 s využitím výpočtovej techniky.

Prevádzku elektronického colného konania v režime tranzit (ECKT) zahájila Colná správa SR 1.4.2004, pričom od 4.9.2005 sa pri elektronickom podpisovaní dokumentov používa tzv. zaručený elektronický podpis (ZEP), ktorého právnu formu v SR ustanovuje zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre  deklarantov použitie ZEPu znamená oslobodenie od dodatočného predkladania písomného colného vyhlásenia.

Ako vybaviť "Dohodu o používaní elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb colnej správy" - čo sa uplatňuje taktiež pre službu "podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre režim tranzit a ukončovanie režimu tranzit (TRANZIT)" - je uvedené v sekcii - Podmienky elektronickej komunikácie