Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 30.06.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.6.2021 (streda) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb finančnej správy v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP“ – elektronická Poštová preprava)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

V prípade potreby prepustenia tovaru do režimu tranzit v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť:

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie k termínu 1.7.2021:

K termínu 1.7.2021 (od 00:00 hod.) dochádza k zmene schém komunikačných správ pre vybraté typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu, ktorá sa dotýka služby:

  • Elektronické colné konanie - systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – čo zahŕňa spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze a následným spracovaním v štandardnom a zjednodušenom postupe.
    [dochádza k povýšeniu verzií správ SK415 (Dovozné colné vyhlásenie – obchodný tovar) a SK413 (žiadosť o zmenu (pred prijatím) resp. o opravu (po prijatí) dovozného colného vyhlásenia] na verziu 7.

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli finančnej správy.

Pre viac informácií v tejto oblasti navštívte časť portálu FS "Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu - eDovoz".

K termínu 1.7.2021 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedenej elektronickej služby finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy pre dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie. Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém).

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 1.7.2021 v čase od 00.00 hod.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(29. 06. 2021)

Archív tlačových správ