Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze

Finančná správa poskytuje pre deklarantov možnosť podávať elektronické colné dokumenty pri vývoze a dovoze tovaru a uplatniť elektronickú komunikáciu pri colnom konaní.
Elektronické colné dokumenty musia spĺňať podmienky technickej špecifikácie zverejnenej v tejto sekcii internetovej stránky finančnej správy a musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické colné vyhlásenie musí byť doručené finančnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečujú schválení operátori.
Postupné nasadenie spracovania elektronických dokumentov v rámci elektronického colného konania je rozdelené po jednotlivých fázach.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Elektronické colné konanie - Elektronická komunikácia pri spracovaní elektronického colného vyhlásenia vo vývoze

Finančná správa SR poskytuje pre deklarantov elektronickú službu, ktorá umožňuje podávať elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru (ďalej len ECK vývoz), a ktorá predstavuje reálne bezpapierové prostredie v colnom konaní v súlade s internými predpismi upravujúcimi elektronickú komunikáciu v colnom konaní a použitie elektronického podpisu.

Elektronická komunikácia v rámci služby umožní:

 • podať colné vyhlásenie,
 • požiadať o zmenu colného vyhlásenia,
 • požiadať o zrušenie colného vyhlásenia,
 • doručiť výzvu na kontrolu tovaru alebo dokladov,
 • doručiť rozhodnutie v colnom konaní,
 • doručiť potvrdenie o výstupe tovaru z colného územia Spoločenstva,
 • doručiť oznámenie o zrušení colného vyhlásenia,
 • doručiť oznámenie o povolení alebo zamietnutí zmeny colného vyhlásenia,
 • zistenie stavu colného vyhlásenia na colnom úrade,
 • doplnenie údajov do neúplného colného vyhlásenia.

Základný priebeh elektronického colného konania je opísaný v dokumentoch:

Elektronické colné vyhlásenie musí spĺňať podmienky technickej špecifikácie zverejnenej v tejto časti internetovej stránky finančnej správy a musí byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické colné vyhlásenie musí byť doručené finančnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečuje finančná správa SR.

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre kontrolu vývozu - fáza 2

Rozšírená technická špecifikácia systému pre kontrolu vývozu vo fáze 2 sa zaoberá tromi samostatnými témami

 • elektronické colné vyhlásenia
 • elektronické predbežné colné vyhlásenia
 • elektronická komunikácia dopravcu s colným úradom výstupu

Elektronická komunikácia v rámci systému pre kontrolu vývozu – fáza 2 sa uplatňuje od 1. júla 2009.

Všeobecná dokumentácia

Technická špecifikácia

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre kontrolu dovozu - fáza 1

Technická špecifikácia je venovaná podaniu predbežného colného vyhlásenia dopravcom alebo inou osobou colnému úradu vstupu resp. colnému úradu podania a taktiež komunikácii pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Elektronická komunikácia podľa uvedenej technickej špecifikácie sa uplatňuje od 1. júla 2009.

Všeobecná dokumentácia

Technická špecifikácia

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu - eDovoz

Technická špecifikácia je venovaná podaniu colného vyhlásenia v dovoze a následným spracovaním v štandardnom a zjednodušenom postupe.  

Elektronická komunikácia podľa uvedenej technickej špecifikácie sa plánuje  zavádzať do praxe počas leta 2016.

Všeobecná dokumentácia

 • 01_E_dovoz_úvod_obsah – úvodný dokument  [.pdf; 168 kB; nové okno] (Aktualizované dňa 04.08.2017)
 • eDovoz – všeobecný dokument - verzia: 1.06 – popis scenárov  [.pdf; 828 kB; nové okno] (Aktualizované dňa 04.08.2017)
 • ECK dovoz - popis priebehu elektronickej komunikácie a použitia havarijných postupov [.pdf; 465 kB; nové okno] (Aktualizované dňa 04.08.2017)
 • ECK dovoz – Príloha - Požiadavky na údaje uvádzané v elektronickom colnom vyhlásení podanom v eDovoze [.pdf; 288 kB; nové okno] (Aktualizované dňa 02.05.2017)

Technická špecifikácia

Kompletná dokumentácia na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21. 9. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 15. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore