Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Podávanie CV v režime dovoz a vývoz

V tejto časti sú poskytované informácie týkajúce sa podávania colných vyhlásení v režime dovozu a vývozu.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 8. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 12. 2013