Preskočiť na hlavný obsah

Špecifikácia elektronických príloh k CV a ER

Technická špecifikácia pre elektronickú prílohu k CV a elektronické prílohy pre spracovanie ekonomických režimov

  • Popis štruktúr elektronickej prílohy CV - platnoť od 15.06.2010 - na stiahnutie (nové)

Podporný softvér – DSPAAC

Finančná správa SR v záujme podpory a zjednodušenia elektronickej komunikácie a zosúladenia údajov tak na strane deklaranta ako aj na strane colnej správy v rámci zabezpečenia colného dohľadu pri povoleniach na ekonomické režimy, poskytuje bezplatne APV, ktoré umožňuje zabezpečiť aktualizáciu číselníkov v rámci týchto povolení. Používanie poskytovaného APV nie je podmienkou pre spracovanie aktualizácie číselníkov.

Používateľmi systému DSPAAC sú externé subjekty/deklaranti, ktorí disponujú povolením (príp. povoleniami) na ekonomické režimy, konkrétne na režimy
A – aktívny zušľachťovací styk,
P – pasívny zušľachťovací styk,
C – prepracovanie pod colným dohľadom,
D – dočasné použitie a S - colný sklad.

Popis základnej funkcionality aplikácie – DSPAAC

Pomocou lokálne nainštalovanej aplikácie na aktualizáciu číselníkov je možné k existujúcim povoleniam na ekonomické režimy vytvárať a udržiavať evidenciu číselníkov materiálu a tovaru - ML1, ML2 a BOM, v prípade povolenia na colný sklad ide len o vytvorenie skladovej evidencie, v súlade s totožnou evidenciou vedenou colnou správou v deklaračnom systéme.

Medzi základné funkcie patrí zobrazenie a modifikácia údajov a následné vytvorenie XML prílohy. Údaje vo formáte XML súborov sú ukladané do súborového systému u používateľa podľa vopred definovanej mennej konvencie. Pri každom uložení súboru budú údaje naplnené v číselníkoch kontrolované voči pravidlám a XML súbor bude vygenerovaný podľa XSD schémy - IEP_Update.xsd.

Aplikácia zabezpečuje:

  1. kontrolu napĺňaných údajov voči aktuálnym číselníkom
  2. výber z možností :
    • Zadanie nového číselníka alebo
    • Aktualizácia existujúceho číselníka. Pre existujúce záznamy môže používateľ ukončiť platnosť katalógových kódov v sekcii Update XML súboru, resp. môže pridať nové záznamy, čiže rozšíriť číselník o nové záznamy – sekcia Insert v XML súbore. Pri každom uložení číselníka (okrem prvého) vzniknú dva nové XML súbory – jeden bude obsahovať kompletné údaje číselníkov a druhý iba “aktualizované” údaje oproti poslednej verzii číselníkov.

Súbory sú vytvárané vo formáte XML tak, aby vyhovovali pravidlám a formátu správ definovaných colnou správou v špecifikácii.

Linka na inštaláciu aplikácie:

Aplikácia DSPAAC [nové okno]

Používateľská príručka, technické predpoklady a postup inštalácie aplikácie - DSPAAC – je k dispozícii na stiahnutie v nasledujúcom dokumente:

DSPAAC - Používateľská príručka.pdf [.pdf; 785 kB; nové okno]

Technická podpora:
mail: helpdesk.ds@financnasprava.sk
telefón: 043 5305170-2