Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (26.6.2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  26.6.2021 (sobota)  bude  v čase od 22:00 hod. do  00:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy  v oblasti colnej  -  IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby  v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky. 

V čase odstávky systémov nebude  možné spracovanie colných vyhlásení  vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb finančnej správy  v  oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze  a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP“ –  elektronická Poštová preprava)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“) 

V prípade potreby prepustenia tovaru do režimu tranzit v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť:

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu. 

Dôležité upozornenie k termínu 1.7.2021:   

K termínu 1.7.2021 (od 00:00 hod.) dochádza k zmene schém komunikačných správ  pre vybraté typy správ podľa  aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

-        Elektronické colné konanie - systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – čo zahŕňa  spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze a následným spracovaním v štandardnom a zjednodušenom postupe.

(dochádza k povýšeniu verzií správ SK415 (Dovozné colné vyhlásenie – obchodný tovar) a SK413 (žiadosť o zmenu (pred prijatím) resp. o opravu (po prijatí) dovozného colného vyhlásenia) na verziu 7. 

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli finančnej správy.

Pre viac informácií v tejto oblasti kliknite na:  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie#ElColKoneDOVOZ .

K  termínu 1.7.2021 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby  všetci  používatelia uvedenej elektronickej služby  finančnej správy  mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu  resp.  aktualizované nové schémy pre  dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie.

Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém). 

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j.  1.7.2021 v čase od 00.00 hod. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.ds@financnasprava.sk  alebo  prostredníctvom nášho call centra  048/ 43 17 222, voľba číslo 5.    

(22. 06. 2021)

Archív tlačových správ