Preskočiť na hlavný obsah

Už vyše 2,17 milióna eur na daniach bolo uhradených kartou

BRATISLAVA - 16.06.2023: Klienti finančnej správy môžu už od februára tohto roka dane po novom platiť komfortnejšie. Cez portál finančnej správy (PFS) bolo odvtedy zrealizovaných už 3119 platieb v sume viac ako 2,17 milióna eur. Najčastejšie klienti online uhrádzali daň z príjmov fyzických osôb.

Finančná správa vo februári tohto roka v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez PFS. Uhradiť daň je možné prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Ku koncu mája tohto roka bolo celkovo zrealizovaných 3119 platieb v sume 2,17 milióna eur. Najčastejšie uhrádzanou bola daň z príjmov fyzickej osoby, v prípade ktorej bolo zrealizovaných 1967 platieb v sume 1,1 milióna eur. Nasleduje daň z pridanej hodnoty, v prípade ktorej sa zrealizovalo 656 platieb v sume 739.598,44 eura a daň z príjmov právnických osôb, keď ku koncu mája bolo uskutočnených 337 platieb v sume 289.965,43 eura.

Daňové subjekty pritom môžu využiť dve formy online úhrady, a to buď platobnou kartou, alebo presmerovaním na internetbanking bánk. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť sú dostupné na portáli finančnej správy [.pdf; 470 kB; nové okno].

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 06. 2023)

Archív noviniek