Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Počet elektronicky komunikujúcich sa každý deň zvyšuje

BRATISLAVA, 17.09.2018: Počet elektronicky komunikujúcich daňových subjektov s finančnou správou sa každý deň zvyšuje. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných 555 021 daňových subjektov.

Pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou sa daňové subjekty registrujú priebežne. Aktuálne je zaregistrovaných už viac ako 555 000 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000, začiatkom septembra 2018 približne 550 000.

Neodkladať registráciu na portáli finančnej správy už nemôžu najmä tie fyzické osoby podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 na koniec septembra. Do 1.10.2018 musí daňové priznanie k dani z príjmov za 2017 odovzdať celkom 19 260 fyzických osôb a 918 právnických osôb. Ide o daňovníkov, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia. Fyzické osoby podnikatelia, ktoré budú podávať odložené daňové priznanie, by preto nemali odkladať registráciu na portáli finančnej správy.

Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie a autorizácie do jedného kroku. Ide o uľahčenie procesov tým fyzickým osobám podnikateľom, ktoré konajú vo svojom mene - nemusia absolvovať krok autorizácie. Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie" priamo pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná finančná správa.

Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 09. 2018)

Archív noviniek