Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Pripravte sa na podávanie elektronických colných vyhlásení

BRATISLAVA – 22.03.2017: Podávanie colných vyhlásení v papierovej podobe pri štandardnom postupe sa definitívne skončí o šesť týždňov. Finančná správa preto vyzýva podnikateľské subjekty aj fyzické osoby, aby sa pripravili od mája na elektronickú formu komunikácie. 

Základnou podmienkou je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, ktorý slúži subjektom na podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe. Tí, ktorí už elektronicky komunikujú prostredníctvom tohto priečinku pri podávaní vyhlásení vo vývoze a tranzite sa opätovne registrovať nemusia. Fyzické osoby, ktoré si napríklad objednajú tovar z tretích krajín v hodnote nad 150 eur, budú musieť takisto podať colné vyhlásenie od 1. mája už len elektronicky. Po 1. máji prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“, a to v prípade výpadku informačných systémov, či už na strane colného orgánu alebo na strane subjektu. 

Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Od 1. februára sa začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého musia svoje deklaračné systéme prispôsobiť danej zmene. To skončí 1. júla. Ďalším dôležitým termínom je 1. september, dokedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. 

Elektronická forma komunikácie zvýši celkový komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky,  prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná. 

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy [nové okno]. Registračný formulár potrebný pre registráciu do CEPu nájdu subjekty na www.cep.financnasprava.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás obchodníci môžu kontaktovať prostredníctvom call centra.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(22. 03. 2017)

Archív tlačových správ