Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje oprávneným osobám, že žiadosť o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 je potrebné podať skôr ako 30 pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá sa má predĺžiť. V prípade nedodržania tejto lehoty, Finančné riaditeľstvo SR môže žiadosť o predĺženie lehoty odmietnuť.   Vzor žiadosti o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa nachádza v priečinku Clo - Ochrana spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva.

(16. 03. 2015)

Archív noviniek