Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Pomoc call centra pri zavádzaní eKasy

BRATISLAVA – 24.06.2019: Finančná správa rozšírila od pondelka 24. júna prevádzkové hodiny call centra. Voľba č.4 - informácie o eKase – bude dostupná až do 4.júla (vrátane víkendu) vždy v čase od 6:00 do 22:00 hodiny. Týmto opatrením chce finančná správa podnikateľom uľahčiť prechod na projekt eKasa a poskytnúť odborné informácie. Pôvodne avizovaná nonstop prevádzka call centra sa vzhľadom na legislatívne zmeny ruší.  

Poslanci NR SR schválili minulý týždeň prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019, za splnenia podmienky požiadania o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Termín spustenia eKasy, 1. júl, zostáva v platnosti. Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa však nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. 

Call centrum nebude v tieto posledné dni pred začiatkom dostupné nonstop, ako finančná správa avizovala, ale oddnes rozšírila prevádzkové hodiny call centra, voľba č.4 - informácie o eKase – od 6:00 do 22:00 hodiny. V tomto režime budú zamestnanci infolinky odpovedať klientom až do 4. júla vrátane víkendu. 

Call centrum finančnej správy vybaví v priemere každý týždeň 2 400 telefonických a 2 300 písomných dopytov týkajúcich sa projektu eKasa. Klienti získajú na call centre finančnej správy pomoc nielen pri bežných prevádzkových otázkach (ako si stiahnuť kód pokladnice eKasa klient, identifikačný a autentifikačný balíček,  kde nájdu zoznam certifikovaných výrobcov, ako majú postupovať, keď ešte nemajú dodanú pokladnicu, podrobnosti o funkcionalitách eKasa zóny a pod.), ale rovnako aj pri zložitejších technických otázkach. Odpovede na všetky takéto otázky nájdu klienti aj priamo na portáli finančnej správy spolu s prehľadnými informačnými materiálmi.  

Ostatné voľby budú fungovať v rámci štandardných prevádzkových hodín – každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny. Výnimkou bude na konci mesiaca iba voľba č.1 – informácie k elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní dokumentov - a to pre termín na podanie odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 06. 2019)

Archív noviniek