Preskočiť na hlavný obsah

Všetky informácie k OBK na jednom mieste

Logo Obojsmernej komunikácieBRATISLAVA – 12.11.2021: Finančná správa podáva pomocnú ruku svojim klientom a oddnes spustila špeciálnu podstránku k projektu obojsmernej komunikácie (OBK). Od začiatku budúceho roka totiž mení spôsob komunikácie s daňovými subjektami. Po spustení OBK bude finančná správa všetky rozhodnutia a úradné dokumenty zasielať elektronicky na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Klienti na novej podstránke nájdu detailné informácie o všetkých dôležitých zmenách.

inančná správa intenzívne pracuje na zavádzaní OBK v daňovej oblasti. Po novom sa komunikácia zo strany finančnej správy od 1.1.2022 už nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy (PFS), ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS (Slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente. V záujme finančnej správy je, aby daňové subjekty mali dostatok informácií a na zmeny sa vedeli pripraviť. Dnešným dňom preto finančná správa na svojom portáli sprístupnila špeciálnu podstránku „Obojsmerná komunikácia“.

Podstránka bude pravidelne aktualizovaná. Daňové subjekty na nej nájdu všetky potrebné informácie k projektu na jednom mieste. Dozvedia sa napríklad ako bude fungovať OBK, jej výhody, na podstránke rovnako nájdu informácie o všeobecných podaniach na ÚPVS a PFS, ako aj o elektronickom a papierovom doručovaní. Okrem špecializovanej podstránky sú klientom k dispozícii v prípade otázok k projektu OBK aj konzultanti call centra finančnej správy na telefónnom čísle: 048/43 17 222.

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojstrannú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“ klientom dlh z minulosti a zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu. Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 11. 2021)

Archív noviniek