Preskočiť na hlavný obsah

Na splnenie daňovej povinnosti zostáva už len pár hodín

BRATISLAVA – 02.04.2024: Nápor na daňové úrady vrcholí, dnes je posledný deň, kedy si subjekty musia splniť svoje povinnosti voči finančnej správe. Daňovníci tento rok môžu podať daňové priznanie do 2. apríla. Finančná správa opäť prichádza s proklientskými opatreniami, aby bol proces podávania daňových priznaní čo najkoordinovanejší a bezproblémový.

Posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady a možnosť „drive in“. Finančná správa subjektom vychádza v ústrety predlženými úradnými hodinami na daňových úradoch a call centre či službou takzvanej mobilnej kancelárie pri najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Daňové úrady po celom Slovensku sú posledný deň k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín od 8:00 do 18:00 hod.

Na nápor, ktorý súvisí s podávaním daňových priznaní je pripravené aj Centrum podpory pre dane (call centrum), ktoré je dnes k dispozícii až do polnoci. Finančná správa aj v tomto roku opäť vychádza v ústrety klientom a prichádza s obľúbenou službou mobilnej kancelárie „drive in“. Svoje daňové priznanie môžu klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave. Mobilná kancelária funguje v utorok 2.4.2024 v čase od 8.00 hod do 18.00 hod.

Pri preberaní tlačív a zabezpečovaní   poriadku v súvislosti s organizáciou tohto procesu kolegom z daňových úradov pomáhajú aj kolegovia z colných úradov. FS týmto chce zabezpečiť, aby celý proces preberania daňových priznaní bol čo najplynulejší a koordinovaný. Cieľom je poskytnúť daňovníkom optimálne podmienky a čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností.

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 424 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 04. 2024)

Archív noviniek