Preskočiť na hlavný obsah

Posledný deň na odložené daňové priznania

Bratislava – 30. 06. 2014: Ak ste si odložili daňové priznania na jún, dnes je posledný deň, kedy ho môžete podať. Sankcie za nepodanie daňového priznania sú vo výške od 60 do 16 000 eur. Okrem podania daňového priznania je potrebné dnes daň aj zaplatiť.

Pre daňovníkov predlžujeme v posledný deň na podanie daňového priznania fungovanie call centra. Technická aj metodická podpora je dnes k dispozícii do 19tej hodiny na telefónnom čísle 048/431 72 22.

Do konca apríla (teda mesačný posun oproti termínu) využilo cca 5 300 subjektov. Do konca mája (teda dvojmesačný odklad) si zvolilo takmer 4 500 daňovníkov. Najdlhší možný odklad, teda tri mesiace, si zvolilo 101 111 daňových subjektov (ide o subjekty, ktoré mali príjem za minulý rok len zo Slovenska).

Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2013 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 867,97 eur (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19%. Ďalšie základné číselné údaje [.pdf; 95 kB; nové okno] sú verejnosti k dispozícii na portáli finančnej správy.

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2013. Od nového roka tiež platia nové pravidlá a pre firmy nie je v súčasnosti stanovená žiadna minimálna výška dane. To znamená, že v daňovom priznaní k dani z príjmov je potrebné na riadku 850 daňového priznania uvádzať daň bez ohľadu na jej výšku, t.j. aj v prípade, ak nepresiahne sumu 17 eur.

Firmy podľa nových pravidiel nie sú povinné zaplatiť vypočítanú daň, ak nepresiahne 5 eur. Viac informácii o týchto novinkách nájdete v časti "Daň z príjmov".

Pripomíname, že platitelia DPH majú povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.

V prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí bola maximálna lehota na odklad šesť mesiacov. Túto možnosť využilo viac ako 14 000 daňových subjektov. Ich posledný termín na podanie daňového priznania bude 30. septembra 2014.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB; nové okno]

(30. 06. 2014)

Archív noviniek