Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Posledný týždeň na odložené daňové priznania

Bratislava – 26. 05. 2014: Viac ako 4 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na máj tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o týždeň. Do 2. júna 2014 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Do konca apríla (teda mesačný posun oproti termínu) využilo cca 5 300 subjektov. Do konca mája – teda dvojmesačný odklad, si zvolilo takmer 4 500 daňovníkov. Pripomíname, že platitelia DPH majú povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.

Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2013 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 867,97 eur (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19%. Ďalšie základné číselné údaje [.pdf; 95 kB] sú verejnosti k dispozícii na portáli finančnej správy.

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2013. Od nového roka tiež platia nové pravidlá a pre firmy nie je v súčasnosti stanovená žiadna minimálna výška dane. To znamená, že v daňovom priznaní k dani z príjmov je potrebné na riadku 850 daňového priznania uvádzať daň bez ohľadu na jej výšku, t.j. aj v prípade, ak nepresiahne sumu 17 eur. Firmy podľa nových pravidiel nie sú povinné zaplatiť vypočítanú daň, ak nepresiahne 5 eur. Viac informácii o týchto novinkách.

Odklad daňového priznania mohli tento rok využiť všetky firmy aj občania. Nezáležalo na tom, či mali príjmy len zo Slovenska alebo aj zo zdrojov v zahraniční. Väčšina daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania využili najdlhšiu možnú lehotu na odklad – teda tri mesiace. Pre týchto občanov a firmy bude rozhodujúci dátum na podanie priznania a zaplatenie dane 30. júna 2014.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(26. 05. 2014)

Archív tlačových správ