Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Posledný týždeň na dane

BRATISLAVA – 26. 06. 2017: Pre takmer 170 000 ľudí a firiem zostávajú posledné dni na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve 30. júna. Daňové priznanie je treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť. 

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo takmer 200 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 3 600 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 500 daňovníkov. 

Finančná správa v tejto súvislosti predlžuje úradné hodiny daňových úradov po celom Slovensku nasledovne: 

29. 6. 2017 -  do 17,00 hod.

30. 6. 2017 – do 18,00 hod. 

Call centrum bude k dispozícií 30. júna až do polnoci. Volajte 048/431 72 22. 

Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo cca 169 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na koniec júna. Pre nich začínajú plynúť posledné dni na podanie daňového priznania na daň z príjmov za rok 2016. Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácií 2% (3%) z daní. Zoznam uchádzačov nájdete na portály finančnej správy v časti Zoznam prijímateľov z NK SR  [nové okno] 

Základné údaje sú dostupné na portály finančnej správy v časti Daň z príjmov [nové okno]

Viac ako 18 500 daňovníkov si predĺžilo lehotu až do septembra, keďže majú príjmy zo zahraničia. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(26. 06. 2017)

Archív noviniek