Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Posledný týždeň na dane

BRATISLAVA – 23.03.2016: Na podanie daňového priznania ostáva posledný týždeň. Do konca marca je potrebné nie len priznanie podať ale aj daň zaplatiť.

Uhradenie dane musia daňovníci vykonať do 31. marca 2016. Znamená to, že najneskôr v tento deň musia byť peniaze odpísané z účtu podnikateľa či občana (ak odídu z účtu až 1. apríla, dane sa nepovažujú za uhradené v lehote a daňovému subjektu vzniká nedoplatok).

Číslo účtu na úhradu dane sa tvorí nasledovne:
Daň z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku:
500224 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov právnickej osoby so sídlom v zahraničí:
500232 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR) z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo B):
500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov fyzickej osoby (nerezidenta SR) zo zdrojov na území SR za rok 2015:
500216 – základné číslo účtu (OÚD)/8180

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Na overenie alebo zistenie svojho prideleného OUD môže daňový subjekt použiť aplikáciu Overenie prideleného OÚD [nové okno].

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor IBAN – GENERÁTOR [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(23. 03. 2016)

Archív tlačových správ