Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Príslušníkom finančnej správy na pošte prechádzajú rukami milióny zásielok

BRATISLAVA – 07.10.2019: Viac ako 7,2 milióna zásielok bolo za prvých deväť mesiacov tohto roku predložených Pobočke Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta na colné konanie. Tento počet sa každý rok zvyšuje, dôvodom je rastúci trend a popularita internetových obchodov. Z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva museli príslušníci finančnej správy zaistiť doposiaľ 80 zásielok.

Za prvých deväť mesiacov tohto roku bolo predložených na colné konanie príslušníkom finančnej správy z PCÚ Bratislava Pošta vyše 7,2 milióna zásielok. Ide o nárast počtu zásielok, keďže za rovnaké obdobie minulého roku bolo celkovo predložených 4 937 402 ks zásielok. Počet zásielok má každý rok stúpajúcu tendenciu. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2016 bolo na uvedenej pobočke predložených 3 969 158 zásielok. Hlavným dôvodom je rastúca obľúbenosť nákupov cez internetové obchody.

Kalendárny   mesiac roku 2019

Počet   zásielok predložených na colné konanie

Január

894 802 ks

Február

922 890 ks

Marec

917 563 ks

Apríl

877 415 ks

Máj

799 102 ks

Jún

812 142 ks

Júl

719 510 ks

August

691 925 ks

September

618 861 ks

Celkom zásielok

7 254 211 ks

 

 Z dôvodu porušenia práva duševného vlastníctva zaistili tento rok príslušníci finančnej správy na pošte celkom 80 zásielok. V  zásielkach sa nachádzali napríklad športová obuv značiek NIKE, Adidas, Converse, Puma, dámska obuv Christian Laboutin, kabelky značiek Michael Kors, CHANEL či mobilné telefóny Samsung. Všetky vykazovali znaky porušenia práva duševného vlastníctva. 

Finančná správa upozorňuje verejnosť, že v prípade dovozu zásielok z tretích krajín prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta a. s. si treba pozorne prečítať pokyny uvedené na „Poštovom oznámení“. Často sa totiž stáva, že príjemcovia zásielky prídu colne prerokovať zásielku bez toho, aby si priniesli internetovú objednávku tovaru v zásielke. Informácie o colnom konaní pre verejnosť možno nájsť na portáli finančnej správy.  [ nové okno]

V súčasnosti sú zásielky do hodnoty 22 eur oslobodené od DPH a do hodnoty 150 eur oslobodené od cla. Od 1. januára 2021 však vstúpi do platnosti Smernica EÚ, na základe ktorej budú všetky dovážané zásielky z tretích krajín podliehať platbe DPH.

Na PCÚ Bratislava Pošta pracuje v súčasnosti 25 príslušníkov finančnej správy. Pobočka je jednou z piatich špecializovaných pobočiek v rámci Slovenska určených na prerokovávanie poštových zásielok predkladaných Slovenskou poštou, a. s.. Táto pobočka colne prerokováva zásielky s pôsobnosťou pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a sčasti Trenčiansky kraj. Sídli priamo v areáli Slovenskej pošty, a. s., čím je maximálne uľahčený výkon colného dohľadu pri výstupe a vstupe zásielok do a z tretích krajín a následne colné konania pre príjemcov zásielok.               

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 10. 2019)

Archív noviniek